Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Korean History until 1876

Course
2020-2021

N.B. WEGENS COVID-19 IS ER WAT VERTRAGING IN HET OPSTELLEN VAN DE STUDIEGIDS. DE BESCHRIJVING VAN DIT VAK IS DERHALVE NOG NIET COMPLEET.

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels.

Beschrijving

 • Aan de hand van een standaardwerk leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden;

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving;

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen;

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay;

 • Oefening in mondelinge discussie.

En een aantal wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges opgegeven worden, zal kennis gemaakt worden met de hoofdlijnen van de geschiedenis tot 1876, de opkomst van religies en staatsideologieën, en de fundamentele vragen van de geschiedfilosofie. Het college bestaat uit een hoorcollege met een visuele presentatie, waarbij er verwacht wordt dat de studenten verslag uitbrengen over de gelezen stof en daarover discussiëren.

Parallel aan de cursussen Koreaanse geschiedenis tot 1876 (alleen voor studenten van de BA Koreastudies) en Text, Thought, and Culture wordt een tutorial verzorgd door een student-assistent waarin de stof nader wordt doorgenomen. Tevens zullen hier bespreking van en aanwijzingen over de cursusopdrachten aan bod komen. De tutorials behandelen om en om de stof van deze twee cursussen, en worden ingeroosterd als één tutorialreeks op hetzelfde tijdslot.

Leerdoelen

 • Leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden;

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving;

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen;

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay;

 • Oefening in mondelinge discussie.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Werkcollege (tutorials)

Toetsing en weging

 • Mid-term essay (30%);

 • Tentamen (70%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (mid-term essay 30% en eindtentamen 70%), waarbij allebei de deelcijfers voldoende moeten zijn.

Het mid-term essay en het tentamen kennen een aparte herkansing. De herkansing van het essay bestaat uit het herschrijven van het essay aan de hand van de gegeven feedback. De inleverdatum voor de herkansing van het essay is drie weken na de teruggave van de gecorrigeerde essays.

Het mid-term essay dient op de dag van het eerste college na de mid-term week via Blackboard ingediend te worden.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte literatuur:

 • Hwang, Kyung Moon, A History of Korea. (London: Palgrave Macmillan, 2016)
  ISBN: 9781137573568;

 • Wells, Kenneth. Korea: Outline of a Civilisation. (Leiden: Brill, 2015)
  ISBN: 9789004299719.

De te lezen artikelen staan in de syllabus die bij aanvang van het college op Brightspace te vinden zal zijn.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. R.E. (Remco) Breuker

Opmerkingen