Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Grieks voor iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten die de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester met succes hebben afgerond. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor studenten met eindexamen Grieks die hun kennis van het Grieks en van de Griekse literatuur willen opfrissen en verdiepen.

Beschrijving

In deze cursus, die goed aansluit bij de cursus “Grieks voor iedereen” in het eerste semester, lezen we een aantal hoogtepunten uit de Griekse literatuur in de originele taal. Daarnaast besteden we aandacht aan aspecten van de Griekse taal, waarbij vooral wordt ingegaan op de morfologie en syntaxis van het Griekse werkwoordsysteem.
We lezen een selectie teksten uit onder meer de genres epos (Homerus), historiografie (Herodotus), tragedie (Euripides) en komedie (Aristophanes), en filosofisch proza (Plato). Bij de definitieve selectie wordt rekening gehouden met wensen en voorkeuren van de deelnemers.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus is de student in staat om, met behulp van een woordenboek en andere hulpmiddelen, eenvoudige Griekse teksten te vertalen. De student heeft inzicht in de verschillen tussen de taalsystemen van het Nederlands en het Grieks.
Daarnaast heeft hij/zij kennis van belangrijke teksten en tekstgenres uit de klassieke Griekse literatuur.

Rooster

Zie Collegerooser BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat:

  • Deeltoets 1 (tijdens college): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (50%);

  • Deeltoets 2 (tentamenperiode): vertaling gelezen stof met grammaticale en inhoudelijke vragen (50%).

Weging

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen zo nodig separaat worden herkanst.

Inzage en nabespreking

De deeltoetsen en de eindtoets van blok 3 zullen steeds op college worden besproken; normaliter zal dat tijdens het eerstvolgende college gebeuren. Voor de nabespreking van de eindtoets van blok 4 zal een apart moment worden afgesproken in overleg met de deelnemers.

Literatuurlijst

Voor het opfrissen van de grammaticale kennis wordt aanbevolen:

  • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen, reader tegen kostprijs beschikbaar.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

Niet van toepassing.