Prospectus

nl en

Oral History

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Iedere contemporain historicus krijgt ermee te maken: informatie die nergens op schrift staat, maar wel is opgeslagen in de geheugens van betrokkenen. In dit college leer je die informatie opdiepen door het houden van interviews. Hoe benader je iemand die je wilt interviewen? Welke vragen stel je? Hoe leg je een gesprek vast? Hoe weet je of een herinnering betrouwbaar is? En hoe analyseer en verwerk je het interviewmateriaal? Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen, gaat iedere student zelfstandig op pad om de stem van het verleden vast te leggen. Daarbij wordt de student aangemoedigd ook historisch beeldmateriaal bij de interviews te betrekken.

De interviews worden gehouden rondom een thema, dat aan het begin van de cursus bekend wordt gemaakt.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

 • bij de afstudeerrichting Economische/Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal, in dit geval interviews;

 • 3) Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal;

 • 4) Kan interviews opzetten, theoretische kennis toepassen, interviews afnemen, transcriberen en verwerken in een historisch essay.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing

 • Essay 3600-4000 woorden (exclusief transcriptie)
  Getoetste leerdoelen: 1-4

 • Wekelijkse opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1-2

Weging

Essay op basis van interviews (inclusief transcriberen): 60% Wekelijkse opdrachten: 30% Participatie: 10%

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het eindwerkstuk kan worden herschreven indien met een onvoldoende beoordeeld.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuur

Jan Bleyen en Leen van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis? (Leuven Den Haag 2012).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. E.C. Walhout (Semester 1)

Dr. D. Bos (Semester 2)

Opmerkingen

Geen