Prospectus

nl en

Grammaire et vocabulaire I

Course
2020-2021

Toegangseisen

Frans op VWO-niveau

Beschrijving

Bij de colleges Grammaire et vocabulaire I en II ligt de nadruk op het correct aanleren van de Franse grammatica en het verwerven van vocabulaire. Daarnaast dient dit college als basis voor colleges waarin geoefend wordt met het schrijven van teksten in correct Frans, zoals bijvoorbeeld Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800), Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) en Middeleeuwen I: Littérature Moyen-âge. Ter ondersteuning van de grammaticacolleges wordt gewerkt met recent vernieuwd materiaal voor computer ondersteund grammaticaonderwijs.

Voor studenten met een hoog ingangsniveau (B2 of hoger) bestaat de mogelijkheid om een vrijstelling te krijgen voor participatie en om een extra verdiepende opdracht te doen uit het tweede jaar (zie hieronder bij Opmerkingen).

Leerdoelen

Aan het einde van Grammaire et vocabulaire I en II bereiken studenten een niveau B2 voor schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast verwerven ze een gedegen overzicht over de Franse grammatica en wordt met lastige onderdelen uitgebreid geoefend. De vakken zijn om die reden ook nuttig voor studenten die al een B2 niveau (of hoger) hebben. Tijdens colleges ligt de nadruk niet alleen op het correct toepassen van de grammatica, maar ook op het begrijpen en doorzien van grammaticale structuren en verschillen tussen het Frans en het Nederlands.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege, voertaal Frans.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN voldaan wordt aan een aantal extra eisen m.b.t. deelcijfers (zie hieronder). Mocht uit de berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de extra eisen worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

 • Participatie: 10%

 • Logigram: 10%

 • Conjugaison: 20%, minimumcijfer: 5

 • Vocabulaire: 20%, minimumcijfer: 5

 • Tentamen grammatica: 40%, minimumcijfer: 5 (als studenten een vrijstelling hebben voor participatie: 50%)

Herkansing en weging

 • Logigram: 10% (studenten kunnen tot de datum van de herkansing oefeningen maken)

 • Conjugaison: 20%, minimumcijfer 5

 • Vocabulaire: 20%, minimumcijfer 5
  Tentamen grammatica: 40%, minimumcijfer 5 (indien dit cijfer hoger is dan het behaalde cijfer voor participatie: 50%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Maïa Grégoire, Odile Thievenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire (A2/B1), 4ème édition, Clé International, ISBN: 978-2-09-038103-0
  Aanschaf van het correctiemodel is aanbevolen voor studenten die extra willen oefenen:

 • Odile Thievenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire (A2/B1) – corrigés, 4ème édition, Clé International, ISBN: 978-2-09-038104-7

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Drs. A.J.M. Mansour-Maslin

Opmerkingen

Studenten met een hoog ingangsniveau kunnen een vrijstelling krijgen voor participatie en/of een extra verdiepende opdracht doen uit het tweede jaar. Daarnaast kunnen zij, in overleg met de studiecoördinator, al een vak uit het tweede jaar volgen. Het niveau wordt bepaald aan de hand van een diagnostische toets aan het begin van het eerste semester en eventueel behaalde extra diploma’s (bijvoorbeeld DELF B2).