Prospectus

nl en

Expression écrite

Course
2020-2021

Toegangseisen

 • Het college Expression écrite is toegankelijk voor alle tweedejaars.

 • Het tentamen Grammaire/Vocabulaire is echter alleen toegankelijk indien Grammaire et vocabulaire I en II behaald zijn.

 • Studenten die Grammaire et Vocabulaire I en/of II nog niet gehaald hebben, volgen het college Expression écrite en maken de verplichte schriftelijke opdrachten en het werkstuk. Zij kunnen meedoen met de herkansing van het tentamen, die plaatsvindt na de eerste kans van het tentamen Grammaire et Vocabulaire II.

 • Voorwaarde voor deelname aan het hertentamen is dat alle schriftelijke onderdelen van het vak Expression Ecrite in januari voldoende zijn afgesloten.

 • Als het tentamen wordt herkanst en niet wordt gehaald, kunnen de resultaten voor de schriftelijke onderdelen van het vak voor het volgende jaar blijven staan.

Beschrijving

Hoofddoel van deze cursus is om je schriftelijke taalvaardigheid in het Frans te verbeteren. Op vele manieren leer je beter schrijven, in beter Frans maar ook op gestructureerde en wetenschappelijke manier. Het college bestaat enerzijds uit een deel grammatica (Logigram) en vocabulaire (beide in zelfstudie) en vertalen Nederlands-Frans, anderzijds uit een deel schrijfvaardigheid, waar je samenvattende en argumenterende teksten leert schrijven over maatschappelijke en culturele onderwerpen.

Leerdoelen

 • Het niveau C1 bereiken in Franse schriftelijke taalvaardigheid

 • Het herhalen en verdiepen van grammatica- en vocabulairekennis

 • Een compte-rendu en een synthèse kunnen schrijven van Franse journalistieke teksten.

 • Een argumenterend academisch werkstuk kunnen schrijven op C1 niveau over een onderwerp betreffende de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Zelfstandig oefenen (Logigram Grammatica)

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • Logigram: 5% van het eindcijfer

 • Schriftelijke opdrachten (compte rendu, synthèse): voldoende resultaat voorwaarde om deel te nemen aan het tentamen)

 • Schriftelijk tentamen grammatica en vocabulaire: 35% van het eindcijfer (minimum 5,5)

 • Werkstuk: 60% van het eindcijfer.

Herkansing

Alle onderdelen kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus Expression écrite 2020-21

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

 • Chr. De Kok & Ariane Leeuwin-van de Ven, Nieuwe Praktische wenken bij de studie van de Franse taal, met oefeningen (Boekenservice, 2014). Oudere uitgave ook toegestaan.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt

Opmerkingen

Niet van toepassing.