Prospectus

nl en

Letterkunde: Poésie et théâtre

Course
2020-2021

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: niet in studiejaar 2020-2021, wel in studiejaar 2021-2022. Voor wie, in het kader van afronding programma tijdens academisch jaar 2020-2021,dit vak dient te behalen bestaat de mogelijkheid tot begeleide zelfstudie en is er in academisch jaar 2020-2021 een tentamen voorzien.

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben. (Andere studenten: toelating in overleg met de docent.)

Beschrijving

In het eerste deel van dit college wordt een overzicht van de Franse poëzie gegeven, van de Grands Rhétoriqueurs tot de moderne dichters. In het practicumgedeelte van dit college leren we, werken met de basisbegrippen uit de versificatie, de stijlleer en de poëzie-analyse. Het tweede gedeelte van het college is gewijd aan het toneel, van de zeventiende eeuw tot nu. We zullen stukken lezen van Molière, Racine, Hugo, Jean Genet en Beckett.
In het practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslagleggen van je bevindingen.

Leerdoelen

Algemene kennis van de belangrijkste teksten en genres.
Deze teksten en genres kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders
Deze teksten leren analyseren met behulp van begrippen uit de retorica en de narratologie
Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college : 28 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50 uur

 • Maken opdracht(en) :31 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • Midtermopdracht (± 2000 woorden): 30%

 • Tentamen: 70%.

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers voor de midtermopdracht en het tentamen; voor het tentamen dient minimaal een 6 gehaald te worden.

Herkansing

 • De midtermopdracht kan herkanst worden d.m.v. een bijgewerkte versie: 30%

 • Tentamen: 70%

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal etc.

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Charles Baudelaire, _Les Fleurs du mal _(Franse uitgave met annotaties, bijv. Éditions Hachette, bibliolycée, 2014 ; ISBN: 2011612365)

 • Jean Racine, Phèdre (Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse)

 • Jean Genet, Les Bonnes (Folio théâtre, 2001, ISBN : 2070412814)

 • De overige literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.”

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

C.V.Zaepffel, MA