Prospectus

nl en

French Culture III: Francophonies

Course
2020-2021

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: niet in studiejaar 2020-2021, wel in studiejaar 2021-2022. Voor wie, in het kader van afronding programma tijdens academisch jaar 2020-2021,dit vak dient te behalen bestaat de mogelijkheid tot begeleide zelfstudie en is er in academisch jaar 2020-2021 een tentamen voorzien.

Toegangseisen

Niveau de français: B2+/ C1.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2019-2020 en niet in studiejaar 2020-2021.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de francofonie uit alle hoeken van de wereld (o.a. Senegal, België, Québec, Guadeloupe, Congo, Vietnam, Algerije en Frankrijk). Je komt in aanraking met de levendige debatten over de francofonie en je leert nadenken over dit cultureel lastig te bepalen begrip. Een aantal centrale vraagstukken en terugkerende thema’s zal aan bod komen : Wat betekent ‘f/Francophonie’? Wat is de status van ‘francofoon’ ten opzichte van ‘Frans’ ? Wat gebeurt er met de ‘Franse’ waarden wanneer deze zich in een nieuwe postkoloniale context ontwikkelen? Bestaat er slechts één francofonie? In hoeverre speelt de ideologische en politieke context een rol in de culturele uiting? In welke vormen drukken de artiesten zich uit ? Hoe creëren ze een eigen identiteit en esthetiek?
Aan de hand van theorie (concepten, filosofieën en debatten) leer je de verschillende vormen van culturele ‘teksten’ (o.a. websites, cinema, stripverhalen en populaire muziek) te analyseren. In het practicum (1 uur per week) leer je zelf culturele uitingen te analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslag te leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de Francofone wereld

 • De belangrijkste wetenschappelijke debatten en begrippen bij de bestudering van de francofonie kunnen identificeren.

 • Het identiteitsvraagstuk van de francofonie situeren en beschrijven, hierover debatteren, daarbij gebruik makend van de relevante behandelde begrippen en theorieën.

 • Artistieke uitingen analyseren; deze in de gepaste socio-culturele context plaatsen en hun originaliteit toelichten.

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bijwonen practica: 14 uur

 • Voorbereiden college: 28 uur

 • Maken opdracht(en) voor practicum: 33 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 33 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • Practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (30%); slottentamen (50%); practicumcijfer (20%).

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard. Wordt gebruikt voor: studiemateriaal, opdrachten, corrigés, proeftentamens.

Literatuur

 • Alle bronnen zullen t.z.t. op Blackboard geplaatst worden.

 • Zelf downloaden en uitprinten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. E.M.A. Radar