Prospectus

nl en

Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Let op! Dit is geen absoluut beginnersvak. Voor dit keuzevak wordt uitgegaan van een aanvangsniveau dat gelijk staat aan het niveau van het eindexamen VWO Frans. Studenten met minstens vier jaar Frans op VWO niveau (niveau A2) kunnen als zij zeer gemotiveerd zijn overwegen om aan het vak mee te doen.

Beschrijving

Sinds een paar jaar biedt de opleiding Frans een speciaal voor bijvakkers bestemd onderdeel Taalvaardigheid aan. Dit bestaat uit Taalvaardigheid A (5 ECTS 1e semester) en Taalvaardigheid B (5 EC 2e semester).
Binnen het college Taalvaardigheid A ligt de nadruk op grammatica, verwerving van vocabulaire en de uitspraakregels van het Frans. Op deze manier wordt een goede basis gelegd voor Taalvaardigheid B, waar de nadruk meer zal liggen op spreek- en luistervaardigheid. De colleges voor Taalvaardigheid B vinden plaats in het talenlaboratorium. Tijdens beide colleges train je lees- en schrijfvaardigheid aan de hand van opdrachten en oefeningen.

Leerdoelen

Dit programma biedt bijvakkers de kans om, in een rustiger tempo, met minder uren college per week dan de hoofdvakkers, het voor bijvakkers vereiste eindniveau B1/B2 te halen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

  • Toets 1 Grammaire et vocabulaire (30% van het eindcijfer); minimum cijfer: 4.5

  • Logigram blok 1 (5% van het eindcijfer)

  • Toets 2a Grammaire et vocabulaire (30% van het eindcijfer); minimum cijfer: 4.5

  • Logigram blok 2 (5% van het eindcijfer)

  • Toets 2b Compréhension écrite (20% van het eindcijfer)

  • Toets 2c Prononciation (10% van het eindcijfer)

Herkansing en weging

Als het eindcijfer onvoldoende is, kunnen onvoldoende gemaakte toetsen worden herkanst, voldoende gemaakte toetsen (5.5 of hoger) kunnen niet herkanst worden; bij herkansing vervalt een eerder behaald cijfer.
Studenten die meedoen aan de herkansing kunnen tot de datum van de herkansing aan logigram werken; de cijfers voor logigram zullen dan opnieuw worden vastgesteld.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Maïa Grégoire, Odile Thievenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire (A2/B1), 4ème édition, Clé International, ISBN: 978-2-09-038103-0

  • Odile Thievenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire (A2/B1) – corrigés, 4ème édition, Clé International, ISBN: 978-2-09-038104-7

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor dit keuzevak geldt een maximum aantal plaatsen: 50.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

T.J.T. Westveer MA

Opmerkingen

Dit vak vormt een goede voorbereiding op andere vakken binnen de opleiding Franse taal en cultuur zoals Le Français Juridique, Le Français des Affaires en Cultuurkunde I en/of Cultuurkunde II. Ook is het volgen van dit vak raadzaam voor studenten die een studieverblijf in Frankrijk overwegen.