Prospectus

nl en

Frans: Taalvaardigheid B (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Taalvaardigheid A.

Beschrijving

Sinds een paar jaar biedt de opleiding Frans een speciaal voor bijvakkers bestemd onderdeel Taalvaardigheid aan. Dit bestaat uit Taalvaardigheid A (5 ECTS 1e semester) en Taalvaardigheid B (5 EC 2e semester). Binnen het college Taalvaardigheid A ligt de nadruk op grammatica, verwerving van vocabulaire en de uitspraakregels van het Frans. Op deze manier wordt een goede basis gelegd voor Taalvaardigheid B, waar de nadruk meer zal liggen op spreek- en luistervaardigheid. De colleges voor Taalvaardigheid B vinden plaats in het talenlaboratorium. Tijdens beide colleges train je lees- en schrijfvaardigheid aan de hand van opdrachten en oefeningen. Tevens werk je in zelfstudie met het speciaal voor onze studenten ontworpen computerprogramma Logigram als ondersteuning.

Leerdoelen

Dit programma biedt bijvakkers de kans om, in een rustiger tempo, met minder uren college per week dan de hoofdvakkers, het voor bijvakkers vereiste eindniveau B1 te halen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

  • Examen écrit mid-term (20%)

  • Examen écrit final (40%)

  • Examen oral final (20%)

  • Participation, exposé, présentations (20%)

Herkansing en weging

  • Examen écrit (50%)

  • Examen oral (50%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 9789460300172

  • Syllabus TVB

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor dit keuzevak is een beperkt aantal plaatsen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Drs. A.J.M. Mansour-Maslin

Opmerkingen

Dit vak vormt een goede voorbereiding op andere vakken binnen de opleiding Franse taal en cultuur zoals Le Français Juridique en Civilisation I en/of II. Ook is het volgen van dit vak raadzaam voor studenten die een studieverblijf in Frankrijk overwegen.