Prospectus

nl en

Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität

Course
2020-2021

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken

Beschrijving

Dit college bespreekt aan de hand van concrete voorbeelden de manier waarop het huidige Duitsland met zichzelf omgaat (in nationale symbolen, publieke discussies, in film en literatuur) en welke instituties daarbij een rol spelen (b.v. politiek, wetenschap, media, kunst en literatuur). Daarbij komt regelmatig de historische achtergrond aan de orde en ook de vraag of er verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland wat de behandelde onderwerpen betreft? Verder wordt ook de veranderende demografische constellatie van de Berliner Republik en de impact hiervan op het hedendaagse culturele leven daar belicht.

Aan de hand van opdrachten analyseert en presenteert de student de te bespreken fenomenen, gaat daarbij tevens steeds ook in op talige aspecten ervan. Bestudeerd worden daarnaast Duitstalige teksten die van bijzonder belang zijn voor de mediacultuur. Het doel is daarbij enerzijds erover na te denken in hoeverre datgene wat wij weten en ervaren door media wordt bepaald en of cultuur en media nog te scheiden zijn.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

  • zijn in staat onder begeleiding een afgebakende wetenschappelijke vraagstelling te formuleren en schriftelijk te beantwoorden;

  • beschikken over een globaal inzicht in en over basiskennis van de actuele Duitse cultuur en de historische achtergrond ervan;

  • zijn in staat culturele uitingen uit het huidige Duitsland in in de context van media, politiek en publieke discussies te situeren;

  • maken kennis met relevante analyse-aspecten en -instrumenten uit verschillende relevante cultuurwetenschappelijke disciplines;

  • zijn getraind in het lezen van wetenschappelijke literatuur en het kritisch reflecteren op de daarin gebruikte theorien en methodes;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Presentaties (20%), wekelijkse essayvragen (10%) en schriftelijk werkstuk (70%).
Herkansing via het schriftelijk werkstuk.

Literatuurlijst

Wordt via brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J.M. Müller Ph.D.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen