Prospectus

nl en

Must reads: Leseliste ab 1700

Course
2020-2021

Toegangseisen

Er wordt minimaal een passieve kennis (bij voorkeur niveau B2) van het Duits verwacht.

Beschrijving

In dit hoor- en responsiecollege wordt een groot aantal werken van de leeslijst behandeld, waarbij relevante analyse-aspecten en -instrumenten aan de orde komen. Tijdens het hoorcollege wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die telkens verschillende werken uit de leeslijst kenmerken. In het college worden geselecteerde werken samen met de studenten vanuit verteltechnisch oogpunt grondiger besproken en in verband gebracht met andere werken uit de leeslijst die werden gelezen.

Leerdoelen

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis;

  • beschikken over een globaal inzicht in en over basiskennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege

Studielast

Totaal aantal uren: 140 uur.
Colleges: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Zelfstandig lezen van de opgegeven teksten: 8 uur per week x 13 weken = 104 uur
Mondeling tentamen en deeltoetsen (incl. voorbereiding): 10 uur

Toetsing

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis;

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Herkansen kan via een mondeling tentamen.

Literatuur

  • Leeslijst zal via brightspace bekend worden gemaakt

  • Benedikt Jeßing, Ralph Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, (2007): Stuttgart: J.B. Metzler.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.