Prospectus

nl en

Language in the Course of Time

Course
2020-2021

Toegangseisen

Voor niet-studenten Duits geldt als toegangseis een goede passieve kennis van het Duits.

Beschrijving

Sprache ändert sich ständig. Das Deutsche, die wir heute sprechen, ist aus älteren Sprachstufen hervorgegangen. Seitdem hat die Sprache zu jeder Zeit Wörter und grammatische Eigenschaften verloren, andere jedoch hinzubekommen.

In diesem Seminar betrachten wir die historische Entwicklung der deutschen Sprache vom Althochdeutschen bis heute. Anhand exemplarischer Veränderungen in der Phonologie, der Morphologie und der Syntax untersuchen wir, wie das heutige Sprachsystem entstanden ist. Dieses Wissen über die Sprachgeschichte hilft, die Eigenschaften des modernen Deutsch besser zu verstehen und einzuordnen.

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • baiskennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van het Duits;

 • basiskennis van en inzicht in de manier waarop taal verandert en de redenen waarom dit gebeurt;

 • de vaardigheid om de verworven kennis mondeling en schriftelijk op adequate wijze te communiceren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 13 x 3 = 39

 • Huiswerkopdrachten: 3 x 5 uur = 15 uur

 • Schriftelijk werkstuk (2500 woorden): 60 uur

Toetsing

Toetsing

 • Aktieve deelname bijeenkomsten

 • Drie schriftelijke huiswerkopdrachten

 • Schriftelijk werkstuk

Weging

 • Aktieve deelname bijeenkomsten: 5%

 • Schriftelijke huiswerkopdrachten: 45%

 • Schriftelijk werkstuk: 50%

Het eindcijfer voor het college als geheel moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger.

Herkansing

Het werkstuk kan herkanst worden.

Literatuur

 • Nübling, D. et al. (2017): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr. 5. Aufl. (bitte anschaffen).

 • Overige info en literatuur zal in Brightspace gecommuniceerd worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.