Prospectus

nl en

Auslandaufenthalt

Course
2020-2021

Voor alle studenten van de opleiding is een verplicht buitenlandverblijf gepland.

Voor de studenten die in 2018-2019 of later zijn begonnen:

  • het buitenlandverblijf vindt plaats in het tweede semester van het tweede jaar (maart tot juli)

  • je volgt 25 EC aan vakken aan een Duitstalige universiteit

Voor de studenten die vóór 2018-2019 zijn begonnen:

  • het buitenlandverblijf vindt plaats in het eerste semester van het derde jaar (oktober tot februari)

  • je volgt 30 EC aan vakken aan een Duitstalige universiteit

Het individuele studieprogramma wordt vooraf in een Learning Agreement vastgelegd dat door de Examencommissie goedgekeurd moet worden. De docenten helpen graag bij het kiezen van de vakken aan de Duitse/Oostenrijkse universiteiten.