Prospectus

nl en

BA Thesis Seminar German Language and Culture

Course
2020-2021

Toegangseisen

Bestemd voor derdejaars studenten Duits die met hun eindwerkstuk bezig zijn.

Beschrijving

Dieses Seminar betreut die Studierenden des Studiengangs Deutsche Sprache und Kultur bei ihrer Abschlussarbeit. In fünf Sitzungen werden die folgenden Schwerpunkte behandelt:

 • Formalitäten

 • Organisation des Schreibprozesses

 • Themenwahl

 • Exposé (Kurzdarstellung des Themas)

 • Bibliographie

 • Struktur der Arbeit

 • Wissenschaftlichkeit

 • Umgang mit Feedback

Das Seminar ist Pflicht für alle Studierenden des Studiengangs.

Leerdoelen

De studenten zijn in staat om

 • met behulp van hun scriptiebegeleider een onderwerp te bepalen dat qua niveau en omvang geschikt is als onderzoeksvraag voor een bachelor-eindwerkstuk

 • dit onderwerp in een exposé helder en precies te omschrijven

 • een opzet voor het eindwerkstuk te ontwikkelen en een bibliografie van de relevante literatuur samen te stellen

 • literaire bronnen op hun wetenschappelijkheid te beoordelen

 • feedback van hun medestudenten en van hun begeleider doeltreffend te verwerken

 • hun werkproces zo te organiseren dat alle gevraagde onderdelen (exposé, bibliografie, structurering van het eindwerkstuk, het eindwerkstuk zelf) op tijd gereed zijn.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Tutorial

Toetsing en weging

Via het BA-eindwerkstuk

Literatuurlijst

Nützlich und/oder inspirierend:

 • Jeßing, Benedikt: Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen Studiums. Stuttgart 2001. 


 • Jeßing, Benedikt: Bibliographieren für Literaturwissenschaftler. Stuttgart 2003.

 • Silvia, Paul J.: How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing. American Psychological Association 2018 (2. Auflage).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke informatie dr. Jenny Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie Arsenaal.
mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen