Prospectus

nl en

BA-thesis (German)

Course
2020-2021

In je derde jaar schrijf je een bacheloreindwerkstuk (scriptie), waarmee je de bachelor afsluit. Het eindwerkstuk is de wetenschappelijke finale van de studie Duitse taal en cultuur.

Je kiest in overleg met de docenten een taal-, letter- of cultuurwetenschappelijk domein, een probleemstelling op dat domein en een begeleider. Samen met je begeleider stel je een begeleidingsplan op. De vaste stappen zijn:

  1. De keuze van een thema
  2. Het bepalen van de data en de aanpak
  3. Een bibliografie en hoofdstukindeling
  4. Het eerste hoofdstuk
  5. Een volledige conceptversie
  6. De eindversie

Het eindwerkstuk heeft een maximale omvang van 10.000 woorden (inclusief bibliografie en bijlagen, tenzij de bijlagen erg omvangrijk zijn).
Onderstaande data zijn de deadlines voor het inleveren van het eindwerkstuk:

15 december 2020
1 maart 2021
1 juni 2021
1 september 2021

De facultaire regeling inzake het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Bij het schrijven van het eindwerkstuk hoort het volgen van het verplichte BA-scriptieseminar van de opleiding (tweede semester) of het facultaire scriptieseminar (eerste semester).