Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van Chinastudies.

Beschrijving

Dit college is een eerste kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Wie een goed begrip wil hebben van de oude Chinese taal en cultuur, wie toegang wil hebben tot klassieke wijsheden, gedichten en proza, wie het Modern Chinees beter wil begrijpen, die moet op z’n minst de beginselen van het Klassiek Chinees beheersen.

Leerdoelen

 • kennis van de betekenis(sen) of functie(s) van zo’n 400 karakters

 • inzicht in de Klassiek Chinese basisgrammatica

 • vaardigheid in het ontleden van Klassiek Chinese zinnen

 • begrip van korte Klassiek Chinese teksten in hun culturele context

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van
studenten wordt door de docenten geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet
missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen
hoogstens vier bijeenkomsten missen. Wie meer dan vier keer afwezig is
geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen
doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de
examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet
of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen
voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Een goede
voorbereiding houdt onder meer in dat studenten het lesboek (geen
fotokopie of scan) meenemen naar de les en het huiswerk hebben gemaakt.
Meer uitleg over voorbereiding staat in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

 • karaktertoets 1 (10%)

 • karaktertoets 2 (10%)

 • tussentoets (30%)

 • eindtoets (50%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

De eindtoets moet voldoende zijn om dit college te halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toetsen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015 (tweede editie).

Aanbevolen:

 • Anki

 • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011

Inschrijven

Studenten worden voor dit college ingedeeld in groepen door de docent en automatisch ingeschreven in uSis.

Contact

Voor meer informatie kijk op de Brightspace pagina.

Als coördinator geldt: Dhr. Dr. P. van Els.

Opmerkingen

Geen.