Prospectus

nl en

Internet Chinese

Course
2020-2021

Toegangseisen

BA2 Mandarijn II geheel hebben afgerond.

Beschrijving

Bij dit college lezen studenten stukken van Chinese internet, onder andere de weibo (Chinese twitter) en Weixin ( WeChat). Studenten maken kennis met het specifieke taalgebruik op het Chinese internet en voeren klassikale discussies over de actuele onderwerpen. De opzet is thematisch, per week komen verschillende onderwerpen aan de orde.

Leerdoelen

  • Vergroten van de leesvaardigheid modern Chinees, met extra aandacht voor internet-taalgebruik.

  • Vergroten van de spreekvaardigheid modern Chinees door actieve deelname aan discussies.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • groepspresentatie & discussie voor 20% van het eindcijfer

  • tentamen voor 80% van het eindcijfer

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het tentamen. Studenten met een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en tentamen hebben recht op een herkansing van het tentamen.

Literatuurlijst

Wordt via Brightspace aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. Y.Z. Zhang

Opmerkingen

Het college maakt gebruik van Brightspace voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.