Prospectus

nl en

Swahili 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

Swahili 1 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

Tijdens het tweede semester verdiepen we ons verder in de grammatica en breid je je woordenschat behoorlijk uit. We behandelen verschillende onderwerpen zoals de politiek, milieu, gezondheid, corruptie en sport. De spreek- en schrijfvaardigheid worden onder andere geoefend door presentaties die je in een klein groepje tijdens het college aan elkaar zult geven.
Na Swahili 2 ben je in staat om zelfstandig uitgebreide teksten en krantenartikelen te lezen en kun je je ervaringen en meningen in het Swahili uitdrukken.

Leerdoelen

Spreken : A2/B1 Luisteren : A2/B1 Lezen : B1 Schrijven : A2/B1

Rooster

Kijk op MyTimetable

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing en weging

  • Actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten 20%

  • Schriftelijk eindtentamen 40 %

  • Mondeling tentamen 20 %

  • Luistervaardigheid 20%

  • Algehele herkansing

Algehele herkansing
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
De algehele herkansing kan alleen gedaan worden als de student alle andere examens ook gemaakt heeft.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Schipper, Tirza. 2014.Tuongee Kiswahili - Swahili course. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen.

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Brightspace gezet

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.
Niet van toepassing

Contact

Docent: Mw. drs. T.I.D. Schipper

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

-