Prospectus

nl en

Swahili 3

Course
2020-2021

Toegangseisen

Swahili 2 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

Bij Swahili 3 gebruiken we de verworven kennis van het Swahili om ons verder te verdiepen in een aantal thema’s zoals geschiedenis, cultuur, (orale) literatuur en mensenrechten. Het schrijven en discussiëren over deze onderwerpen vormt een belangrijk onderdeel van dit semester.

Leerdoelen

Spreken : B1 Luisteren : B1 Lezen : B1 Schrijven : B1

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsing en weging

  • Actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten 20%

  • Schriftelijk eindtentamen 40 %

  • Mondeling tentamen 20 %

  • Luistervaardigheid 20%

  • Algehele herkansing

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Alle leerstof staat op Brighspace.

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Brightspace gezet.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. drs. T.I.D. Schipper

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

-