Prospectus

nl en

Journalistieke en Redactionele Vaardigheden

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 EC) hebben behaald.

Beschrijving

In deze basiscursus bestuderen we niet alleen de theorie over de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal, maar gaan we deze journalistieke producten ook zelf maken. Daarin gaat het over het schrijven ervan maar speelt ook nieuwsgaring een rol. Ook bespreken we journalistieke gedragscodes en ethische kwesties.
Uiteraard worden de verhalen grondig becommentarieerd, door docent en medestudenten. Studenten krijgen checklists om werk van medestudenten op systematische wijze van commentaar te voorzien.
Na afloop van de colleges beschikken studenten over een portfolio met een aantal journalistieke producten en hebben ze leren werken met deadlines.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De organisatie van redactioneel en journalistiek werk;

 • De beginselen van de journalistieke stijl en werkwijze;

 • De belangrijkste kenmerken van de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal;

 • De redactie van journalistieke teksten;

 • De voornaamste voor journalisten relevante zoekmachines, zoektechnieken en websites;

 • De belangrijkste discussies en nieuwe inzichten in het journalistieke werkveld;

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • De beginselen van het journalistieke handwerk;

 • Het schrijven van nieuwsberichten, interviews en achtergrondverhalen;

 • Eindredactie;

 • Nieuwsgaring en informatie zoeken met behulp van internet.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Journalistieke artikelen schrijven

Toetsing

De stof wordt getoetst met het maken van concrete journalistieke producten die moeten voldoen aan de criteria van het genre én op tijd ingeleverd moeten zijn. Het werken met deadlines is expliciet onderdeel van de cursus.

 • Interview

 • Achtergrondverhaal

 • Redigeren van een achtergrondverhaal

 • Nieuwsbericht

 • Deadlines

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van deelcijfers voor de opdrachten, waarbij de sleutel is:

 • Interview: 2x

 • Achtergrondverhaal: 3x

 • Redigeren van een achtergrondverhaal: 1x

 • Nieuwsbericht: 2x

 • Deadlines: 1x

Herkansing

Het achtergrondverhaal en het interview kunnen bij een onvoldoende (5,5 of lager) eenmaal herkanst worden.
Die herkansingen kunnen of meteen tijdens de werkgroep gemaakt worden of uiterlijk in de maand januari na het eerste semester.

Inzage en nabespreking

n.v.t.

Literatuurlijst

 • Henk Asbreuk, Addie de Moor en Esther van der Meer: Basisboek Journalistiek schrijven. Schrijftechnieken en genres voor online, krant en tijdschrift. Derde druk. Groningen: Wolters Noordhoff, 2017. (3e druk is totaal herzien. Eerdere drukken uit 2007 en 2013 zijn niet meer bruikbaar)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

Docent: Dr. A.R.J. Pleijter

Studiecoördinator Media Studies