Prospectus

nl en

Biomoleculen

Course
2020-2021

Toegangseisen

Beschrijving

In het blok Biomoleculen staat de cel centraal. De cel wordt beschouwd als de eenheid van leven op aarde. In de cel vinden vele biochemische en cellulaire processen plaats die met elkaar samenhangen. Deze samenhang van processen maakt dat de cel naar behoren kan functioneren, ook in relatie met zijn omgeving. Om te begrijpen hoe een cel functioneert, is een geïntegreerde kennis van biochemie, moleculaire biologie en celbiologie nodig. Deze vakgebieden worden behandeld binnen de drie hoofdthema’s van het blok: Kleine biomoleculen, Macromoleculen en de cel en Van cel naar weefsel. De student past de kennis van de verschillende biologische processen toe om het functioneren van de normale en afwijkende cel te kunnen beredeneren. Daarnaast maakt de student kennis met technieken die gebruikt worden om cellen en weefsels te onderzoeken en kan beredeneren wanneer deze technieken kunnen worden ingezet. In dit blok ligt de nadruk op de microscopische technieken.

Leerdoelen

De student:

  • Heeft inzicht in het onderlinge verband tussen vorm en functie.

  • Heeft inzicht in de biochemische, celgenetische en celbiologische processen om biomedische problemen te kunnen analyseren.

  • Verklaart de relatie tussen celtype en de functie van een cel in epitheel en bindweefsel.

  • Laat zien de vaardigheden te hebben om een verslag te schrijven volgens de standaard die geldt voor een wetenschappelijk artikel.

  • Zoekt en verwerkt kennis door zelfstudie en zelfstandig uitvoeren van een opdracht.

  • Beredeneert welke biologische achtergrond een bindweefselziekte heeft.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroepen, practica in het laboratorium, microscopiepractica, een patiëntdemonstratie en een beperkt aantal colleges.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen waarbij de kernboeken niet mogen worden geraadpleegd en dat uit meerkeuze en open vragen bestaat.

Literatuurlijst

  • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell.

  • M.K. Campbell. Biochemistry.

  • W. Pawlina. Histology: a Text and Atlas.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. De aanmelding voor tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Opmerkingen