Prospectus

nl en

Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek

Course
2020-2021

Toegangseisen

Beschrijving

Empirisch onderzoek is de basis van Biomedische Wetenschappen. Met empirisch onderzoek wordt onderzoek bedoeld waarin een wetenschappelijke vraagstelling wordt beantwoord door middel van (meestal) nieuw verzamelde gegevens. In het blok ‘Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek’ komen zowel de opzet van empirisch onderzoek, als de analyse van de verkregen gegevens aan de orde.

Leerdoelen

  • Toepassen van belangrijkste onderzoeksvormen.

  • Uitrekenen van de meest gebruikte grootheden voor ziekte frequentie en ziekte associatie.

  • Statistisch analyseren onderzoeksgegevens.

  • Visualiseren en analyseren van onderzoeksgegevens met het pakket SPSS of R.

  • Vertalen van conclusies van analyses in klinische kansuitspraken over patiënten.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica, gecombineerde werkgroep/computerpracticum.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en SPSS opdrachten.

Literatuurlijst

  • Petrie, C. Sabin. Medical Statistics at a Glance.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. De aanmelding voor tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Opmerkingen