Prospectus

nl en

Bioanalyse van Geneesmiddelen

Course
2020-2021

LET OP het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

Beschrijving

De cursus Bioanalyse van Geneesmiddelen verzorgt een algemene inleiding in bepaling van geneesmiddelen in biologische monsters met behulp van analytisch-chemische technieken. Het vak omvat theoretische en praktische aspecten van monstervoorbewerking (vaste fase extractie, vloeistof-vloeistof extractie), scheidingsmethoden (vloeistofchromatografie, gaschromatografie, capillaire elektroforese) en detectie (UV/Vis, FID). Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe informatie over fysicochemische eigenschappen (logP, pKA) van verbindingen gebruikt kunnen worden voor het opzetten van een analytisch chemische methode. Al deze theoretische en praktische aspecten worden door de studenten toegepast bij het zelfstandig in teamverband ontwikkelen en evalueren van een kwalitatieve en kwantitatieve methode voor de analyse van een geneesmiddel in bloedplasma.
Tijdens de ‘Integratieopdracht PKPD’, dat na ‘Bioanalyse van Geneesmiddelen’ wordt gegeven, zal de ontwikkelde methode worden gebruikt om monsters uit een farmacokinetische studie te analyseren, waarna de resultaten zullen worden geïnterpreteerd.

Leerdoelen

  1. je zult, door het doen van werkcolleges en het zelf opstellen van tentamenvragen, analytisch chemische technieken voor de bioanalyse van geneesmiddelen leren herkennen, begrijpen en uitleggen
  2. je zult tijdens het practicum analytisch chemische technieken leren gebruiken, plannen, toepassen en vergelijken
  3. je zult tijdens het practicum zelfstandig in groepsverband een wetenschappelijk verantwoorde analytisch chemische methode voor de bioanalyse van geneesmiddelen ontwerpen, onderbouwen en evalueren
  4. je zult de kwaliteit van je data evalueren ten behoeve van farmacologisch onderzoek
  5. je zult een wetenschappelijke poster maken en presenteren om de rol van analytische chemie in onderzoek naar ziekten te beschouwen

Literatuur

Introduction to Pharmaceutical Chemical Analysis, paperback. Editors: Hansen, Pedersen-Bjergaard & Rasmussen. Uitgever: Wiley. ISBN: 9780470661222

Coordinator

Dhr. Dr. P. Lindenburg, Dhr. Dr. R. Ramautar

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt berekend uit de verschillende deelcijfers:
Schriftelijke toetsen (ieder deelcijfer ≥5.0):

  • Oefententamen 5% (geen minimumcijfer)

  • Schriftelijk tentamen 20%

Praktische oefeningen (ieder deelcijfer ≥6.0):

  • Indrukcijfer 30% (Samenwerking, Actieve bijdrage, Experimentele vaardigheid)

  • Theoretische opdrachten 30% (Huiswerktoetsen/-opdrachten, PGO studieopdrachten)

  • Verslaglegging 15%

Ingangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.