Prospectus

nl en

Combinatoriek & Optimalisering

Course
2020-2021

Omschrijving

Het vak Combinatoriek en optimalisering is het eerste van de vier vakken die in Leiden het besliskundecurriculum vormen. Zoals de naam doet vermoeden, bestaat het vak min of meer uit twee delen. Het eerste gedeelte is meer theoretisch en legt een basis in de combinatoriek, plat gezegd het vakgebied dat draait om 'dingen tellen'. Het tweede gedeelte is meer toegepast en behandelt een aantal optimaliseringsmethoden waaronder dynamische en lineaire programmering, met als doel een wat algemene introductie te geven in het modelleren en algoritmisch benaderen van problemen. Ter onderstreping van dit doel horen er bij dit vak ook een set modelleeropgaven.
Er worden twee besliskundevakken in het tweede en derde jaar van de Bachelor gegeven: Discrete besliskunde en Stochastische besliskunde. Beide zijn keuzevakken in het tweede en derde jaar. Combinatoriek en optimalisering is als voorkennis voor Discrete besliskunde nodig, maar niet voor Stochastische besliskunde (zie de betreffende vakpagina’s). Voor verdere informatie over het besliskundecurriculum in Leiden, zie http://www.math.leidenuniv.nl/~spieksma/besliskunde.html

Voorkennis

Lineaire Algebra 1, Analyse 1 en Programmeermethoden (alle niet verplicht)

Eindtermen/Leerdoelen

Problemen oplossen en bewijzen leveren met combinatorische argumenten; gegeven vraagstukken modelleren als (wiskundig) optimaliseringsprobleem; optimaliseringsproblemen oplossen met de hand en met een computer.

Werkvorm

Wekelijks 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege. Vier huiswerksets en één modelleeropgave, alle verplicht.

Tentaminering

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit drie delen, te weten:

  • 4 huiswerkopgaven (20%)

  • 1 modelleeropgave (die in koppels gemaakt mag worden) (10%)

  • schriftelijk tentamen (70%)

Voor zowel het inleverdeel (huiswerk en modelleeropgave tezamen) als voor het tentamen moet ten minste een 5 gemiddeld behaald zijn. Een voldoende resultaat voor alleen het inlevergedeelte ofwel het tentamen blijft geldig voor het volgende jaar.

Verplichte literatuur

Collegedictaat. Dit is vanaf eind januari 2020 beschikbaar om te downloaden van de webpagina van het vak. Ook zal het vanaf begin februari 2020 in gedrukte vorm te koop zijn.

Brightspace/Website

De weekplanning is vanaf eind januari 2021 te zien op de webpagina https://sites.google.com/site/cenoptleiden/. Voor de cijferregistratie en het doen van belangrijke mededelingen wordt ook een Brightspacepagina gebruikt; ook hierover komt meer informatie beschikbaar op de webpagina.

Contact

Floske Spieksma: spieksma at math dot leidenuniv dot nl, kamer 228.
Mark van den Bergh: m dot j dot h dot van dot den dot bergh at math dot leidenuniv dot nl, kamer 217.
Student-assistenten: optimaliseringleiden at gmail dot com.