Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: Moyen-Age II: poésie, théâtre, allégorie

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Dit college is een keuzeonderdeel, waarin voortgebouwd wordt op het eerstejaarscollege Moyen Age I. De studenten lezen wekelijks zowel primaire als secundaire literatuur over middeleeuwse poëzie (troubadourslyriek), toneel (Aucassin et Nicolette), bestiaires, en allegorische teksten (Le Roman de la Rose). In het college wordt ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Verder leren de studenten zelf secundaire literatuur te beoordelen, literaire teksten te analyseren, en mondeling en schriftelijk verslag te leggen van hun bevindingen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische schrijf-, presentatie- en onderzoeksvaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve genres van de Middeleeuwse literatuur; de student kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in Middeleeuwse teksten, en door middel van kritische reflextie te plaatsen in een sociale context. Daarnaast heeft de student inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen. De student leert primaire teksten te analyseren en secundaire teksten kritisch te beoordelen, en kan de uitkomsten van onderzoek mondeling en schriftelijk presenteren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten

 • Mondelinge presentatie

 • Eindpaper

Weging

 • Schriftelijke opdrachten 30%

 • Mondelinge presentatie 20%

 • Eindpaper 40%

 • Participatie 10%

Herkansing

Het eindpaper kan herkanst worden. De presentatie kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aucassin et Nicolette, Ed. + Trad. J. Dufournet, Paris, G-F Flammarion, 1984

 • Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, éd. A. Strubel, Paris 1992, Livre de Poche 4533

 • Twee middeleeuwse beestenboeken, Vert. J.C. Szirmai en R. Lops, MemoranduM 5, Hilversum, Verloren 2005

 • Richard de Fournival,Le Bestiaire d’Amour et la Response du Bestiaire, Ed. bilingue J. Bianciotto, Paris Champion 2009

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.D.M. van de Haar

Opmerkingen

Niet van toepassing.