Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: L’apprentissage des langues étrangères

Course
2020-2021

Toegangseisen

Taalkunde I: Introduction à la linguistique française en Taalkunde II: Syntaxe du français

Andere Bacheloropleidingen: goed Frans kunnen verstaan en lezen; basiskennis van de taalkunde, alleen toelating na overleg met de docent.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als introductie tot het onderzoeksdomein van de tweedetaalverwerving met de nadruk op het verwerven van het Frans als tweede taal. Daarnaast omvat het college een korte eerste kennismaking met experimenteel onderzoek. We lezen een aantal meer algemene artikelen over tweede taalverwerving en enkele artikelen over experimenteel onderzoek naar verschijnselen binnen de tweede taalverwerving, waarbij studenten meebeslissen over de onderwerpen die gekozen worden. Daarnaast gaan de studenten natuurlijk ook zelf aan de slag met het opzetten van een experiment en het interpreteren van resultaten.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heb je kennisgemaakt met de belangrijkste vragen op het vakgebied van de tweede taalverwerving. Daarnaast heb je een eerste indruk van het doen van experimenteel onderzoek op het gebied van de tweede taalverwerving en heb je leren nadenken over hoe je vanuit een onderzoeksvraag toe kan werken naar een experiment dat het mogelijk maakt om een hypothese te toetsen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

  • Participatie en groepsopdrachten (40%)

  • Individuele presentatie op basis van artikel (20%)

  • Individuele presentatie op basis van een voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk) (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

  • Werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment op het gebied van de tweede taalverwerving (40%)

Herkansing en weging

  • Mondelinge toelichting voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk), herkansing individuele presentatie 2 (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

  • Werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment op het gebied van de tweede taalverwerving (40%)

NB: Het maximale cijfer voor een onderdeel dat herkanst wordt is een 6.0.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R.T. Stadt

Opmerkingen

Niet van toepassing.