Prospectus

nl en

Foundations of Computer Science

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica. Enkele van de behandelde onderwerpen zijn verzamelingen, functies en relaties, grafen, bomen, inductie, talen, eindige automaten.

Leerdoelen

Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkgroep

Toetsing

Schriftelijk afsluitend tentamen. Halverwege een schriftelijke toets, die een kleine bonus kan opleveren. Indien het cijfer van zowel tentamen als toets >= 5,0 is geldt: eindcijfer = tentamencijfer + (toetscijfer/10); anders eindcijfer = tentamencijfer.

Literatuur

Schaum’s Outline of Discrete Mathematics (3rd edition), by Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN 9780071615860. Enkele aanvullende stukjes collegedictaat, opgaven, slides.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Fundamentele Informatica 1

Opmerkingen

Veel informatie over het vak, waaronder de collegeslides, opgaven en oude tentamens/toetsen, is te verkrijgen via de website.