Prospectus

nl en

Voorbereiding Programmeerwedstrijden

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Programmeerwedstrijden vormen een goede gelegenheid om je algoritmische programmeervaardigheden aan te scherpen. Het is daarbij motiverend als je ook goed presteert. Bij dit vak behandelen we enkele types opgaven die regelmatig voorkomen bij wedstrijden, en lossen die ook op: Te denken valt aan opgaven met strings, combinatorische opgaven, graafwandelingen, andere graafalgoritmes, dynamisch programmeren en geometrische opgaven.

Aanbevolen voorkennis: Algoritmiek

Leerdoelen

Zorgvuldiger en kritischer leren programmeren.
Nieuwe algoritmes leren.
Beter presteren bij programmeerwedstrijden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (practicum).

Toetsing

Programmeerwedstrijd met diverse opgaven. Maximaal 1 punt bonus te verdienen met goede prestaties op LKP2020 en BAPC2020. Het cijfer van de eindwedstrijd moet minstens 5.0 zijn, en het cijfer inclusief bonus minstens 5.5.

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Literatuur

Steven S. Skiena & Miguel A. Revilla, Programming Challenges – The programming contest training manual, Springer (2003), ISBN 9780387001630

Blackboard

blackboard

Contact

Onderwijscoordinator Riet Derogee

Website

website

Opmerkingen

Dit is een extracurriculair vak.