Prospectus

nl en

Requirements Engineering

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van software-/productgebruikers in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Daarbij worden ook criteria meegenomen die voortkomen uit de organisatie-/omgevingscontext van de gebruikers. Tijdens de hoorcolleges worden gebruikersbehoeften in al hun facetten uiteengezet. Daarnaast komen technieken aan de orde voor:

  • de ‘elicitation’ (het verzamelen) van behoeften,

  • modelleren en documenteren van behoeften,

  • kwaliteitsmanagement van gebruikersbehoeften,

  • management van Requirements Engineering (RE) processen.

In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op basis van praktijk georiënteerde casussen.

Aanbevolen voorkennis: Software Engineering.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om behoeften van software-/productgebruikers te achterhalen, te documenteren, te valideren en te onderhouden. De student maakt ook kennis met de wijze waarop de betreffende RE-processen en technieken gemanaged kunnen worden. De student heeft oog gekregen voor de wisselwerking tussen het beoogde systeem/product en de organisatie/omgeving waarin de gebruiker actief is. De student is in staat om de RE-kennis en -technieken toe te passen om een bruikbare behoeftespecificatie te documenteren voor systemen, diensten en producten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

(Hoor)college, werkgroep en opgaven.

N.b.:
Afhankelijk van de Covid-19 regelgeving kunnen de hoorcolleges plaats gaan vinden via video i.p.v. in de collegezaal.

Toetsing

Schriftelijk eindtentamen (50%)
Het eindtentamen gaat over het onderstaande boek, dat wordt ondersteund door het collegemateriaal. De score van het eindtentamen moet minimaal 5,5 zijn.

N.b.:
Afhankelijk van de Covid-19 regelgeving kan het schriftelijk eindtentamen vervangen worden voor een individueel werkstuk.

Twee practicum opdrachten

  • P1: Create scenarios (20%)

  • P2: Create requirement specification (30%)

De score van elke opdracht moet minimaal 5,5 zijn.

De docent zal de studenten informeren hoe de inzake en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Literatuur

  • Suzanne Robertson & James Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, Addison-Wesley Professional, 3rd edition (published 16 Aug 2012), ISBN-10: 0321815742/ISBN-13: 9780321815743.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.