Prospectus

nl en

Introduction to Cognitive Science

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In deze cursus maken studenten kennis met het domein van de cognitiewetenschap. In deze discipline werken o.a. neurowetenschappers, psychologen, filosofen, informatici, en biologen samen om erachter te komen hoe mentale processen ontstaan en hoe ze werken. Bij het analyseren van cognitieve systemen kunnen meerdere analyseniveaus worden gebruikt, deze zullen uitgebreid worden behandeld in deze cursus.

Leerdoelen

  • Studenten zijn bekend met de geschiedenis en grondbeginselen van de cognitiewetenschap.

  • Studenten kunnen benoemen wat bijdragen uit de verschillende traditionele disciplines (biologie, informatica, psychologie, filosofie) aan de cognitiewetenschap zijn.

  • Studenten kunnen cognitieve systemen analyseren op een computationeel niveau, een algoritmisch niveau, en op een implementatieniveau.

  • Studenten kunnen een onderwerp in de cognitiewetenschap kritisch beoordelen, en in een paper een inleiding, kritiek, en uitleg hierover geven.

Rooster

Roosters Kunstmatige Intelligentie

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit 14 hoorcolleges. Studenten schrijven een paper, uitleg hierover wordt gegeven op Blackboard en in de hoorcolleges.

Toetsing

Het eindcijfer voor deze cursus is een gewogen gemiddelde van:

  • het schriftelijk tentamen, bestaande uit 50 meerkeuzevragen (70%)

  • een paper over een onderwerp in de cognitiewetenschap (30%)

Literatuur

Bermúdez, J. L. (2014). Cognitive science: An introduction to the science of the mind. (2nd Ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-65335-1.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee