Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In IPO 1A en IPO 1B maakt de student kennis met relevante pedagogische onderwerpen en wordt verduidelijkt hoe klassieke theorieën en nieuwe inzichten het pedagogisch denken en handelen beïnvloeden. Er is onder andere aandacht voor onderwijs, probleemgedrag en psychopathologie, kindermishandeling en pedagogische interventies. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang aangegeven van empirisch onderzoek als wetenschappelijke toets van pedagogische theorieën en opvattingen. Zo kan bijgedragen worden aan een wetenschappelijk verantwoorde (evidence-based) toepassing van de theorie in de opvoedingspraktijk, bijvoorbeeld bij het geven van pedagogische adviezen aan ouders en opvoeders.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de derde, volledig herziene druk uit 2016 wordt gebruikt!

  • Nader bekend te maken wetenschappelijke artikelen die veelal via de digitale bibliotheek van de universiteit kunnen worden verkregen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

dr. Marije Stoltenborgh