Prospectus

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Course
2020-2021

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen voor dit vak.

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende gespreksvaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal. Studenten oefenen verschillende typen gesprekken, zowel met elkaar als met hun docent.

Leerdoelen

  • Basisgespreksvaardigheden oefenen en eigen maken

  • Leren reflecteren op de eigen gespreksvaardigheden

  • Bekend raken met verschillende typen gesprekken met ouders en kinderen

Rooster

Onderwijsvorm

Studenten schrijven zichzelf in voor een werkgroep via uSis. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur. Omdat dit vak een practicum is, geldt een strengere aanwezigheidsplicht en moeten alle zeven bijeenkomsten bijgewoond worden.

Toetsing

Dit vak wordt beoordeeld met 'voldoende' of 'onvoldoende'. Om een voldoende voor dit practicum te halen dient de student:

  • actief deel te nemen aan het practicum;

  • aan alle tussentijdse opdrachten te voldoen;

  • bij alle werkgroepen aanwezig te zijn;

  • voor het eindverslag een voldoende te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Lang, G. en van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e druk). Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-427635

  • Delfos, F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam, SWP. ISBN: 9789088505102

Op Brightspace is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de werkgroepen in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

M. Stoltenborgh