Prospectus

nl en

Praktijk van empirisch onderzoek

Course
2020-2021

Ingangsvoorwaarden

Kennis van statistiek, onderzoeksmethoden en SPSS op het niveau van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden).

Vakbeschrijving

In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met de praktijk van het empirisch onderzoek op het niveau dat vereist is voor het Masterproject. Wetenschappelijke papers worden in detail bestudeerd, zowel wat de organisatie van het onderzoek als wat de gebruikte onderzoeksmethoden betreft. Aandacht wordt besteed aan het methodologische design en de statistische analyse van de resultaten. Het vak biedt handvatten voor zowel de beoordeling van de kwaliteit van de gepubliceerde resultaten als voor het schrijven van een eigen onderzoeksrapport.

Leerdoelen

Na het succesvol afronden van dit vak bezit de student:

 • Kennis van (basis)methoden en technieken die van belang zijn voor pedagogisch onderzoek.

 • Vaardigheden om (onder begeleiding) zelf onderzoek te verrichten binnen masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen.

 • Vaardigheden om onderzoeksresultaten helder en navolgbaar (schriftelijk) te rapporteren.

 • Een kritische blik op wetenschappelijke publicaties en de daarin beschreven methodologie.

 • Het vermogen om op basis van methodologische argumenten de relevantie van wetenschappelijke publicaties in te schatten.

 • Besef van ethische overwegingen die een rol spelen bij het uitvoeren van en rapporteren over wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Onderwijsvorm

 • Zeven hoorcolleges

 • Vijf verplichte werkgroepbijeenkomsten.

 • Zeven verplichte computerpractica.

 • In aansluiting op de vakliteratuur wordt onderwijsmateriaal aangeboden in het Engels.

Toetsvorm

Het cijfer wordt gebaseerd op het onderzoekspaper dat als eindopdracht wordt geschreven, met als voorwaarde dat overige verplichte (werkgroep)opdrachten succesvol zijn afgerond.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zijn mededelingen, cursusdocumenten, informatie over werkgroepen en computerpractica, collegeslides en discussiefora te vinden.

Literatuur

Een gedetailleerde handleiding (Student Manual) is in augustus beschikbaar. Aanvullende documenten worden op Brightspace gepubliceerd.

Aanmelden

Onderwijs

LET OP Over de wijze waarop je je in moet schrijven voor de werkgroepen van PEO word je begin augustus 2020 per mail geïnformeerd.

Tentamens

Dit vak wordt afgesloten met een paper. Daarom is inschrijving voor het tentamen via uSis NIET nodig.

Contact

 • Raadpleeg altijd eerst de Student Manual en dan de Brightspace module. Alleen als dat geen antwoord biedt op uw vraag, kunt u contact opnemen met de docenten van het vak.

 • Vragen over inschrijving voor en organisatie van het vak kunt u mailen naar: de coördinator van het vak.

 • Met specifieke vragen over de werkgroepen, computerpractica, het eindpaper en afwezigheid kunt u zich wenden tot uw werkgroepdocent.

 • Algemene vragen over het eindpaper kunt u stellen op het algemene Brightspace forum.

 • Specifieke vragen over het onderwerp van uw werkgroep kunt u stellen op uw Group forum op Brightspace.

Coördinator van het vak is dr. Sarah Plukaard