Prospectus

nl en

Preventie, family mediation en behandeling in de forensische context

Course
2020-2021

Toelatingseisen

In deze cursus wordt gebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

In deze cursus worden mogelijke behandeltrajecten van licht (preventie) tot zwaar (interventieprogramma’s, klinische behandeling, opname) van kinderen en gezinnen in de forensische zorg besproken.

Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de effectiviteit, de werkzame elementen en de praktische implicaties van deze vormen van preventie of behandeling.

De programma’s hebben als doel ernstige opvoedingsproblemen (zoals kindermishandeling), probleemgedrag bij kinderen en/of (jeugd)delinquentie te voorkomen of te verminderen.

Voorbeelden van programma’s zijn:

 • Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

 • Voorzorg en Multi Systeem Therapie (MST)

Daarnaast zal worden ingegaan op verschillende vormen van traumabehandeling. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan complexe echtscheidingen, waarbij problemen ontstaan over de invulling van het gezag over de kinderen en interventies (zoals Family Mediation) op dit gebied.
Verder zullen de studenten kennis nemen van de effectiviteit van forensische behandeling en begeleiding van jongeren, in justitiële jeugdinrichtingen.
Ten slotte zullen studenten zelf aan de slag gaan met gesprekstechnieken vanuit de methode Motiverende Gespreksvoering.

Leerdoelen

 • Kennis verwerven over wetenschappelijk onderzoek naar de theoretische achtergrond en praktische toepassingen van gezinsinterventieprogramma’s en (klinische) behandelprogramma’s

 • Kennis maken met en oefenen van casusbesprekingen en gesprekstechnieken vanuit de methodiek Motiverende Gespreksvoering

 • Kennis verwerven over interventies in complexe echtscheidingszaken

 • Leren interventie- en behandelprogramma’s kritisch te evalueren

 • Kennis opdoen over de wijze waarop bij de behandeling van gezinnen rekening kan worden gehouden met de verstandelijke vermogens van kinderen en ouders

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsingsvorm

 • Actieve houding in de werkgroep

 • Eindopdracht

 • Schriftelijk tentamen

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de eindopdracht (30%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn (≥ 5,5).

Brightspace

Bij deze cursus wordt Brightspace gebruikt.

Literatuur

 • Miller, W.R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Mensen helpen veranderen. Gorinchem: Ekklesia

 • Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact informatie

Coördinator is Whitney de Haan