Prospectus

nl en

HUM Seminar Klassiek Japans 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

Elementaire kennis van het modern Japans

Beschrijving

Dit college is een “Fat course” en facultatief. De mogelijkheid wordt aangeboden voor die studenten die zich willen bekwamen in de beginselen van het Klassiek Japans, uit pre-moderne interesse of voor hun specialisatie. Een voortzetting van deze introductiecursus wordt aangeboden in het eerste semester van het derde jaar.
De cursus biedt een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en met de basisgrammatica van die taal. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en wordt deze vaardigheid in de praktijk gebracht door het lezen van een selectie aan teksten van de tiende t/m zeventiende eeuw. Studenten zullen opdrachten voorbereiden en posten op Blackboard.

Leerdoelen

De beheersing van de basisgrammatica van het klassiek Japans. Kennis van het gebruik van relevante naslagwerken, zowel voor taalaspecten als voor culturele contextuele duiding. Het leren leggen van verbanden tussen de klassieke brontekst en discussies in de secundaire literatuur.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met opdrachten

Toetsing en weging

participatie-element (aanwezigheid, actieve deelname aan college, opdrachten) (30%) samenvattend element: schriftelijk tentamen over de behandelde stof (70%) Er geldt een aanwezigheidsplicht van 70%

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Beknopte grammatica klassiek Japans (via readeronline, dan wel Brightspace)

  • Reader Inleiding klassiek Japans (Brightspace)

  • woordenboek klassiek Japans. bijv. (aanbevolen) Ono Susumu, Iwanami kogo jiten 大野晋『岩波古語辞典』, maar kan ook elektronisch woordenboek zijn.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Opmerkingen