Prospectus

nl en

Creative Writing: Het Verrassende Nut van Fictie - SEM1

Course
2020-2021

This information is only available in Dutch.

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.

Thema's: Evolutionaire, maatschappelijke en psychologische functie van verhalen; relatie tussen schrijvers en lezers; empathie; verteltechnieken.
Disciplines: Taal en literatuur, Geschiedenis, Psychologie.
Vaardigheden: Oefenen met verteltechnieken; schrijven van verhalen en een essay; mondeling en schriftelijk reflecteren op voorbeelden en secundaire literatuur; feedback geven en krijgen.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

In deze cursus Creative Writing word je intensief getraind in verteltechnieken. Niet om daarna per se een roman te schrijven (al mag dat natuurlijk wel), maar vooral om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn in je persoonlijke en professionele leven – ook als bèta of gamma.

Want storytelling geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens is. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons om in groepen samen te werken, de gebeurtenissen in ons leven te ordenen en onze empathie te trainen.

Je oefent met verteltechnieken en schrijft twee verhalen. Daarnaast reflecteer je op wat fictie met ons doet, en waarom. Daarover praten we tijdens de colleges. Ook schrijf je een afsluitend essay.

Tijdens het Schrijflab brengen we een hele dag samen door op een inspirerende locatie in Leiden. Je gaat dan volop praktisch aan de slag met observeren en schrijven.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak zul je:

 • inzicht hebben in de werking van verhalen als manier om te verbinden, te ordenen en empathie te ontwikkelen;

 • inzicht hebben in de functie van verhalen in uiteenlopende vakgebieden;

 • de belangrijkste verhaalvormen en verteltechnieken kennen;

 • zelf geoefend hebben met het bedenken, structureren en schrijven van verhalen.

Programma en rooster:

Voor GROEP 1 vinden de colleges plaats op maandagen en voor GROEP 2 op dinsdagen van 17.30 - 19.30 uur.

GROEP 1
Sessie 1: 5 oktober (17.30 - 19.30) - Kamerlingh Onnes Gebouw, room A144
Sessie 2: 12 oktober (17.30 - 19.30) - online
Sessie 3: 26 oktober (17.30 - 19.30) - online
Sessie 4: 2 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 5: 9 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 6: 16 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 7: 23 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 8: 30 november (17.30 - 19.30) - online
Schrijflabdag: 12 december - Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer A144

GROEP 2
Sessie 1: 6 oktober (17.30 - 19.30) - Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer A144
Sessie 2: 13 oktober (17.30 - 19.30) - online
Sessie 3: 27 oktober (17.30 - 19.30) - online
Sessie 4: 3 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 5: 10 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 6: 17 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 7: 24 november (17.30 - 19.30) - online
Sessie 8: 1 december (17.30 - 19.30) - online
Schrijflabdag: 11 december - TBA

Let op: aanwezigheid is verplicht. In overleg mag je één bijeenkomst missen. De Schrijflabdag is verplicht.

Tijdens Creative Writing maak je kennis met de vier cruciale keuzes bij het schrijven van verhalen:

 1. Ontwikkelen van een verhaallijn
  We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en leren over de keuze voor een begin- en eindsituatie, drijfveren en interne/externe conflicten. Bij je verhaalontwerp hoort ook een setting die lezers helpt de personages en hun dilemma’s scherp te zien.

 2. Kiezen van het perspectief
  Als schrijver kun je de hoofdpersoon zelf aan het woord laten (eerstepersoonsvertelling) of over de hoofdpersoon schrijven (derdepersoonsvertelling). De effecten zijn heel verschillend. Dat vraagt dus om een bewuste keuze. Ook bespreken we de vijftien technieken waarmee je personages tot leven kunt brengen, en de interessante en complexe relatie tussen schrijver, lezer en personage.

 3. Bepalen van het tijdsverloop
  Een verhaal is altijd een uitsnede uit een veel langer tijdsverloop. Je begint niet bij de geboorte van het personage, je begint waar de ontwikkeling op gang komt. Ook bepaal je waar je op de tijdlijn staat. Is het allemaal al gebeurd (vertellen in de verleden tijd), of loop je mee met de gebeurtenissen (vertellen in de tegenwoordige tijd)? Ook dat vraag weer om een bewuste keuze.

 4. Ontwikkelen van een stijl
  Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Tegelijk is stijl het lastigst aan te leren. Toch gaan we op zoek naar de belangrijkste eigenschappen van aantrekkelijke formuleringen. Ook verdiepen we ons in de techniek van dialogen schrijven, het belang van een ‘toon’ en de werking van metaforen.

Secundaire literatuur en voorbeelden geven je een verteltechnische basis. Ook lezen we twee romans, die we met elkaar bespreken. Maar je gaat natuurlijk ook zelf aan de slag met schrijfopdrachten. Van gastdocenten hoor je meer over de functie van verhalen in vakgebieden buiten de literatuur.

Locatie:

Het merendeel van de colleges zal online via Kaltura worden gegeven. Eerste sessie en de Schrijflabdag worden op een externe locatie gehouden.

Literatuurlijst:

Hoofdstukken uit onder meer:

 • Booker, The Seven Basic Plots;

 • Harari, Sapiens, A Brief History of Mankind;

 • Boyd, On the Origin of Stories;

 • Keen, Empathy and the Novel;

 • Parks, De roman als overlevingsstrategie;

 • Percy, Thrill Me;

 • MacAdams, The Stories We Live By;

 • Pinker, The Sense of Style.

Ook lees je twee romans:

 • Slot, Zuiderkruis;

 • Brothers, Achterland.

De secundaire literatuur wordt op Brightspace geplaatst. De romans worden als (e-)boek beschikbaar gesteld.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Seminars: 8 bijeenkomsten van 2 uur (aanwezigheidsplicht);

 • Schrijflab: 1 dag van 8 uur (aanwezigheidsplicht);

 • Lezen van literatuur en schrijfopdrachten: 64 uur (8 uur per week);

 • Eindopdrachten: 52 uur.

Toetsing:

Studenten schrijven twee korte verhalen (1000 en 1500 woorden) en een essay (2000 woorden) waarin wordt gereflecteerd op de besproken theorie. Voor alle drie moet een voldoende worden behaald. Verhaal 1 telt voor 30% mee, verhaal 2 voor 30%, het essay voor 40%.

Herkansen is mogelijk.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaand aan het vak aanmelden voor de Brightspace module.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 17 augustus 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Contact:

Pauline Slot: pauline.slot@wxs.nl.