Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn wordt binnen drie thema’s gewerkt aan het ontwikkelen van drie competenties. Deze zijn gebaseerd op drie van de competentiedomeinen van de arts (Samenwerking, Maatschappelijk handelen en Leiderschap, CanMeds raamwerk 2015) zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.

Samenwerking

Een goede dokter werkt effectief en soepel samen met collega’s en hulpverleners in andere disciplines in uiteenlopende rollen (regie-voerend, ondersteunend en adviserend). In dit thema ontwikkel je de competentie samenwerken door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen in de samenwerking.

**Gezondheidsbevordering **

Maatschappelijk handelen wordt in het bachelor onderwijs Gezondheidsbevordering genoemd. Gedurende de drie jaar ontwikkel je de competentie gezondheid bevorderen bij individuele patiënten en in maatschappij. In dit thema verbreed je ook je perspectief naar de gezondheid wereldwijd.

Leiderschap

Een standpunt over de zorg innemen en dat aan anderen overbrengen om hen te inspireren tot veranderingen in beleid, dat is één van de aspecten van het domein Leiderschap. Als arts zul je persoonlijk leiderschap nodig hebben en dat bereik je mede door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Je werkt binnen dit thema aan de ontwikkeling van vaardigheden als kwaliteitsgerichtheid, netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit en visie-ontwikkeling.
In jaar 1 word je je bewust van de verschillende vormen van samenwerkingsgedrag door samen aan opdrachten te werken. Je leert wat jouw voorkeursrol is binnen een team en wordt uitgedaagd om te oefenen met nieuwe samenwerkingsvaardigheden. Samen leren om besluiten te nemen komt ook aan de orde in dit studiejaar. (Samenwerken)
Je maakt kennis met gezondheidsbevordering en gaat dieper in op de relatie tussen gezondheid, gedrag en de determinanten van gedrag. Je leert hoe je met patiënten communiceert over gezondheid en gedrag, wat een gedragsinterventie is en wanneer deze effectief zijn. Je werkt samen aan het ontwikkelen, presenteren en uitvoeren van interventies. (Gezondheidsbevordering)
Je leert feedback te geven en te ontvangen en welke houding bijdraagt aan het ontwikkelen van een professionele houding. (Leiderschap)

Leerdoelen

De student:

 • varieert in gedrag hetgeen bijdraagt aan de samenwerking

 • demonstreert relatiegerichte vaardigheden en taakgerichte vaardigheden in de samenwerking

 • herkent verschillende vormen van besluitvorming tijdens een groepsopdracht

 • herkent in eigen gedrag en dat van anderen de bijdrage aan de samenwerking en geeft voorbeelden

 • reflecteert op eigen samenwerkingsgedrag en formuleert persoonlijke leerdoelen op het gebied van samenwerken

 • benoemt samenwerkingsgedrag van de ander inclusief het effect daarvan

 • vraagt om, luistert naar en ontvangt feedback en heroverweegt op basis daarvan eigen gedrag

 • demonstreert professioneel gedrag (houdt zich aan afspraken, erkent fouten, past gedrag aan)

 • demonstreert gedrag dat past bij de rol van gezondheidsbevorderaar.

 • past waar mogelijk kennis van de gedragsveranderingsmodellen toe.

 • stelt in een gesprek met de patiënt open en onbevooroordeeld vragen over risicofactoren voor gezondheid, waaronder risicogedrag

 • legt uit wat de invloed is van de arts bij het (niet) bespreken van determinanten van gezondheid, waaronder determinanten van gezondheid gerelateerd gedrag

 • past gedragsveranderingstechnieken toe bij het adviseren van patiënten over gedragsverandering

 • geeft ongevraagd advies als hij/zij oordeelt dat dit de gezondheid van de patiënt bevordert

 • legt uit welke vorm van interventies er zijn om de patiënt te ondersteunen bij gedragsverandering.

 • maakt gebruik van de doorverwijzingsmogelijkheden naar spelers in het zorgveld, die de patiënt kunnen ondersteunen bij gedragsverandering

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroepen,
studieopdrachten,
hoorcolleges,
werkcolleges
kennisclips en
zelfstanding literatuurstudie

Toetsing en Weging

Schriftelijke (reflectie)verslagen, presentaties, essays, toepassingsopdrachten en actieve participatie in samenwerkingsopdrachten en werkgroep

De precieze toetsing en weging van deelcijfers wordt vermeld op Brightspace.

Literatuurlijst

 • ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach en Stronks, 2012.)

 • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser, 2018)

 • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond e.a. )

Eventueel aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de coördinatoren en wordt aangegeven op Brightspace.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Coördinatoren: drs. C. Serlie en dr. V. Nierkens
Ondersteuning en coördinatoren van de lijn zijn bereikbaar via het e-mailadres: Lsgljaar1@lumc.nl

Opmerkingen