Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 2

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn wordt binnen drie thema’s gewerkt aan het ontwikkelen van drie competenties. Deze zijn gebaseerd op drie van de competentiedomeinen van de arts (Samenwerking, Maatschappelijk handelen en Leiderschap, CanMeds raamwerk 2015) zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.
Samenwerking
Een goede dokter werkt effectief en soepel samen met collega’s en hulpverleners in andere disciplines in uiteenlopende rollen (regie-voerend, ondersteunend en adviserend). In dit thema ontwikkelt de student de competentie samenwerken door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen in de samenwerking.
Gezondheidsbevordering
Maatschappelijk handelen wordt in het bachelor onderwijs Gezondheidsbevordering genoemd. Gedurende de drie jaar ontwikkel je de competentie gezondheid bevorderen bij individuele patiënten en in maatschappij. In dit thema verbreed je ook je perspectief naar de gezondheid wereldwijd.
Leiderschap
Een standpunt over de zorg innemen en dat aan anderen over brengen om hen te inspireren tot veranderingen in belei, dat is een van de aspecten van het domein Leiderschap. Als arts zul je persoonlijk leiderschap nodig hebben en dat bereik je mede door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Je werkt binnen dit thema aan de ontwikkeling van vaardigheden als kwaliteitsgerichtheid, netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit en visieontwikkeling.
In jaar 2 leer je dat een goede organisatie, samenwerking en communicatie in de zorg niet van zelfsprekend is. Gelukkig kun je ook leren van fouten en complicaties. Je gaat samenwerken aan het opstellen en presenteren van verbeterplannen en maakt kennis met de LEAN-kwaliteitscyclus.
Je gaat onderzoeken welke determinanten van gedrag en kwaliteit van leven van chronisch zieke patiënten relevant zijn. Welke gedragsinterventies passen daarbij en hoe kun je de gezondheid van patiënten bevorderen? Hier werk je aan middels het afnemen van interviews, het analyseren van gedrag en het presenteren van je resultaten. In de werkgroep Global Health presenteer je met behulp van gezondheidsindicatoren de gezondheid in een land en verklaar je de verschillen hierin tussen landen.

Leerdoelen

De student:

 • begrijpt op hoofdlijnen hoe de gezondheidszorg is georganiseerd

 • heeft kennis van organisatieverbetering en zorgvernieuwing (aan de hand van het concept LEAN in de zorg) en kan de beginselen toepassen

 • heeft kennis van mensgericht werken, gastvrijheid en patiëntgerichtheid en kan de beginselen daarvan toepassen

 • heeft kennis van complicaties als onderdeel van het kwaliteitsdenken in de zorg

 • demonstreert in een gesprek over gedragsverandering (incl. therapietrouw) reflectief luisteren als onderdeel van het gesprek

 • verwerft in een rollenspel of gesprek met een patiënt informatie vanuit het perspectief van de patiënt met betrekking tot perceptie ziekte, zelfmanagement en (determinanten) van gedragsverandering

 • past elementen van motiverende gespreksvoering toe bij het opbouwen van patiënt-arts relatie en anamnese

 • analyseert de informatie verkregen van de patiënt met betrekking tot gedrag en determinanten van gedrag (cognitief, affectief en maatschappelijk)

 • verwijst in een rollenspel of simulatiegesprek een patiënt naar een geschikte interventie ten behoeve van zelfmanagementondersteuning.

 • bespreekt en vergelijkt de gezondheidstoestand van verschillende populaties en landen o.b.v. gepresenteerde indicatoren en betrekt daar geografische en sociaal economische factoren bij

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroepen,
Studieopdrachten,
Hoorcolleges,
Werkcolleges,
Kennisclips en
Zelfstandig literatuurstudie

Toetsing en Weging

Schriftelijke (reflectie)verslagen, presentaties, essays, toepassingsopdrachten en actieve participatie in samenwerkingsopdrachten en werkgroep
De precieze toetsing en weging van deelcijfers wordt vermeld op Brightspace.

Literatuurlijst

 • Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach en Stronks, 2012.)

 • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser, 2018)

 • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond e.a. )

Eventueel aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de coördinatoren en wordt aangegeven op Brightspace.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Coördinatoren: drs. C. Serlie en dr. V. Nierkens
Ondersteuning en coördinatoren van de lijn zijn bereikbaar via het e-mailadres: LSGLjaar2@lumc.nl

Opmerkingen