Prospectus

nl en

Tutoraat Bestuurskunde Ba1

Course
2020-2021

Toegangseisen

De tutoraatsbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het eerste jaar.

Beschrijving

De basis voor een goed verloop van je bachelor wordt in het eerste jaar gelegd. Intensieve, persoonlijke studiebegeleiding is kenmerkend voor de opleiding Bestuurskunde. De eerstejaarsstudiebegeleiding in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) bestaat uit het eerstejaarstutoraat en studieadviezen.

Tutoraat BA1
Alle eerstejaarsstudenten zitten in een tutorgroep van ongeveer 15 mede-eerstejaars. Het tutoraat bestaat in semester 1 uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten, geroosterd rondom een werkgroep, waarin je o.a. elkaar leert kennen, wegwijs wordt gemaakt op de universiteit, informatie krijgt over verwachtingen vanuit de universiteit, extra advies krijgt over academische en studievaardigheden, doelen bepaalt voor het eerste jaar, reflecteert op je studievoortgang en vooruitblikt. Daarnaast zijn er een paar bijeenkomsten per blok waarin je elkaar, de universiteit, de studie of de stad beter leert kennen.

Het tutoraat staat onder begeleiding van een studentmentor en docenttutor. De studentmentor is een ouderejaars Bestuurskundestudent die je verder kan helpen met praktische vragen en de overgang naar de universiteit. Je docenttutor is tevens een van je werkgroepdocenten in het eerste semester. De studentmentor verzorgt de bijeenkomsten, waarbij de docenttutor een aantal keer aansluit. Daarnaast komen er ook enkele gastsprekers langs, zoals de studieadviseurs (over je studieloopbaan en regels van de universiteit) en een loopbaanadviseur (over de arbeidsmarkt).

Naast deze groepsbijeenkomsten heb je in oktober ook een individueel gesprek met je docenttutor, zodat je goed geïnformeerd wordt over diverse belangrijke studiegerelateerde zaken, zoals hoe de studie bevalt, je studievoortgang op dat moment, het BSA en mogelijke studievertraging. Mogelijk word je ook doorverwezen naar de studieadviseur. Doordat je docenttutor in blok 1 en 2 ook je werkgroepdocent is, kan hij/zij tijdens de werkgroepen zien hoe je je studie aanpakt, verbanden leggen tussen je studievoortgang en manier van studeren en dit met je bespreken in de voortgangsgesprekken. Als dat nodig is, kan je ook buiten de werkgroep terecht bij je docenttutor.

Studieadviezen BA1
Als je studievertraging hebt opgelopen of denkt op te lopen, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden of ziekte, dan meld je dit binnen 30 dagen bij de studieadviseurs.

Tijdens het eerste jaar ontvang je schriftelijk twee of drie studieadviezen:

  • Rond 31 januari: het eerste niet-bindend studieadvies. De studieadviseurs nodigen studenten met 15 EC of minder vóór 1 februari uit voor een gesprek.

  • Rond half mei: als je nog niet voldoende punten hebt behaald, ontvang je een tweede niet-bindend studieadvies, (ondanks een eventueel positief eerste advies).

  • Uiterlijk 15 augustus: het tweede en definitieve bindend studieadvies.

Leerdoelen

Na afronding van het tutoraat BA1:

  • hebben de studenten studievaardigheden ontwikkeld, o.a. de studie kunnen plannen en organiseren,

  • weten zij wat academische vaardigheden zijn,

  • hebben ze gereflecteerd op hun studievoortgang,

  • weten ze voor welke vragen ze bij wie of welke afdeling moeten zijn,

  • weten ze wat de mogelijkheden zijn tijdens hun studie, en

  • zijn ze op de hoogte van hun loopbaanperspectief.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Werkgroepen en tutoraatbijeenkomsten met je docenttutor

Studielast: circa 18 uur.

Toetsing en Weging

nvt

Literatuurlijst

nvt

Inschrijven

Aanmelding verloopt automatisch via de werkgroepen.

Contact

Neem zo nodig contact op met je studentmentor, docenttutor of de studieadviseur studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl.

Opmerkingen