Prospectus

nl en

Law Clinic

Course
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.
Tevens zal een kennismakings- en geschiktheidsgesprek (of een selectiegesprek) worden gevoerd met de studenten die zich hebben aangemeld.

Beschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid kan partners of instanties of instellingen helpen bij het uitzoeken van juridische vragen en het vergaren en ordenen van feitelijke informatie. Vanuit deze gedachte is het vak Leiden Law Clinic van start gegaan. Partners, bijvoorbeeld ngo’s zoals het Public Interest Litigation Project (www.pilpnjcm.nl) e.a. kunnen hun juridische vragen of casus voorleggen aan studenten uit het Honours College Law. In overleg met de ‘opdrachtgever’ wordt gezamenlijk een dossier opgepakt. Daarbij is discretie, inzet, flexibiliteit en samenwerking vereist. De studenten verrichten onderzoek, en schrijven een advies, dat in de praktijk kan worden gebruikt. Zij brengen bijvoorbeeld de relevante wetgeving en verplichtingen in kaart, helpen mee met onderzoek naar beleid en sociale aspecten betreffende het onderwerp of de kwestie, en gaan op zoek naar de relevante nationale en internationale jurisprudentie. De studenten worden inhoudelijk begeleid door docenten van de afdeling Burgerlijk recht.

Per editie, per project, wordt zo nodig ook in samenspraak met de studenten, bezien of het de 5 ec of de 10 ec variant betreft.

***Voorbeelden uit afgelopen jaren:

 • Nieuwe wetgeving verplichte geestelijke gezondheidszorg (onderdeel van het thema Vrijheid en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg), waaronder TBS; de huidige wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen.

 • Doven en slechthorenden en (hun problemen met) het alarmnummer 112.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen door multinationale ondernemingen.

 • Verbeteren rechtspositie chauffeurs in het internationale wegverkeer/transport.

 • Onderzoek of de regionale vervoerders in Gelderland in rechte kunnen worden gedwongen toiletten in treinen aan te brengen. Een complex onderzoek waarin niet alleen het Nederlandse, Europese en internationale non-discriminatierecht een rol speelde, maar ook het aanbestedingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het procesrecht. Ook brachten de studenten de feiten en ontwikkelingen in de regio Gelderland in kaart en spraken zij met enkele benadeelden.

 • PILP project, dat uitgaat van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, waarbij de mogelijkheid van het strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland werd verkend. Tijdens de Clinic werd (juridisch) onderzoek gedaan met als belangrijkst einddoel het waarborgen van mensenrechten.

 • Het recht op water (voor kinderen). In 2013 werd in Nederland ruim 8.000 keer het water van huishoudens en bedrijven afgesloten vanwege wanbetaling. Hieronder bevonden zich naar schatting 500 tot 700 gezinnen met kinderen. De onderzoeksvraag die centraal stond tijdens deze clinic luidde: in hoeverre is het afsluitbeleid van water van huishoudens in overeenstemming of in strijd met de mensen- en kinderrechten?

Leerdoelen

Studenten laten kennismaken met en bijdragen aan juridisch onderzoek, juridische procedures en internationale verplichtingen betreffende maatschappelijke kwesties die voor een rechter kunnen worden gebracht.
Training van juridische, schriftelijke, mondelinge, onderzoeks en sociale (bijv. samenwerken) vaardigheden.

Onderwijsvorm

Practica.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl (met korte motivatie en CV).

Minimum en maximum aantal deelnemers

Het gaat om een groep van in beginsel vier-zeven studenten.
Wellicht al vanaf oktober 2020 en anders gedurende het 2e semester.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr. A.G. Castermans

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak via secretariaat Burgerlijk recht

 • Telefoon:

 • E-mail: