Prospectus

nl en

Innovation in the law firm

Course
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law

Beschrijving

Dit Honours vak is een vuurdoop in de veranderende wereld van advocatuur en ‘alternatieve juridische dienstverleners’. En jazeker, houdt u vast: het juridische werkveld gaat op de schop!
Velen van u, ambitieuze juristen, zullen een mooie carrière voor zich zien als toga-dragende ‘pleit-machine’, maar wacht: “hoe werkt het nu echt op een advocatenkantoor ?”, “is dat uurtje-factuurtje verdienmodel nog wel van deze tijd?”, “gaan AI en Big Data invloed hebben op mijn werk als advocaat?” en “wat verwacht de cliënt eigenlijk van onze organisatie in deze digitale samenleving ?”.
Het advocatenkantoor is een complexe organisatie met vele facetten, kansen en uitdagingen die niet direct evident zijn voor de buitenwacht. Daar gaan wij verandering in brengen.
In dit Honours vak zult u in teamverband een real-life casus uit de advocatuur bestuderen en een écht advocatenkantoor adviseren over innovatie, ondernemerschap en legal technology. Wij zullenu daartoe literatuur, casuïstiek en modellen aanbieden. U zult worden uitgedaagd de status-quo te tarten en disruptie te omarmen.
Aan de hand van de door een groot advocatenkantoor geformuleerde onderzoeksopdracht gaat u zich verdiepen in de rol van innovatie in de advocatuur. U zult leren een realistisch en haalbaar advies op te stellen dat door uw team aan de opdrachtgever zal worden gepresenteerd.

“Fueled by advancing technology, new business models, and altered client expectations, the legal industry faces unprecedented change across its entire value chain. Unfortunately, many legal professionals fear the technology train and the convergence of other professions with law. They see LegalTech, AI, and bots like «lions and tigers and bears oh my! Others recognize the added values and opportunities it entails.

Although the future may require us to adapt to these new perspectives it represents an enormous opportunity for lawyers to reinvent ourselves for our own and our clients’ benefit. So, welcome to the jungle and enjoy the ride as we attempt to collaboratively map the uncharted waters of the future legal realm and simultaneously inspire a new future in law.”, ( DeStefano & Dobrauz, New Suits, 2019)

Leerdoelen

Dit vak stelt als doel een introductie te bieden tot de praktijk van ondernemerschap en innovatie in juridische dienstverlening. Studenten worden uitgedaagd door algemene concepten en theorieën te implementeren in deze specifieke sector.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Een goed begrip van het functioneren van juridische dienstverleners en de rol die innovatie en verandering daar in spelen;

 • Een specifieke casus (innovatie vraagstuk) kunnen analyseren en een goed gestructureerd advies schrijven en presenteren;

 • De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren;

 • Heldere en meetbare doelstellingen en resultaten formuleren (SMART);

 • Andere studenten voorzien van advies en feedback;

 • Werken in teamverband.

Onderwijsvormen

*Indien de corona omstandigheden het toelaten én indien er werkgroep-zalen beschikbaar zijn, zal het onderwijs fysiek worden verzorgd op het KOG, om 17:30/17:45. Rond 14-16 oktober hopen we daarover uitsluitsel te hebben.

Interactieve introductie colleges
2 sessies à 2 uur (of iets langer)
Namen docenten: drs. J.W.A. Kakebeeke & gastdocenten
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Werkgroepen
4 sessies à 2 uur (of iets langer)
Namen docenten: drs. J.W.A. Kakebeeke & gastdocenten
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Presentaties eindresultaten
1 sessie van 2 uur (of iets langer)
Vereiste voorbereiding door studenten: Presentatie van onderzoeksresultaten met behulp van PowerPoint in Kaltura Live Room

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Periode

De bijeenkomsten zijn in beginsel alle op donderdag, van do. 5 nov t/m do. 17 december (7 bijeenkomsten), en starten hoogstwaarschijnlijk om 17.30 of 17:45, wellicht om 17:15.

Toetsing

 • Schrijfopdracht

 • Presentatie

Inleveren op Brightspace dan wel mailen naar de docent. Instructies volgende gedurende de colleges.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

 • New Suits; Appetite for Disruption in the Legal World, DeStefano & Dobrauz, Stampfli Verlag AG Bern, 2019

LET OP: wacht met bestellen tot dit wordt aangekondigd in Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal

 • The T-shaped Lawyer and Beyond: Rethinking legal professionalism and legal education for contemporary societies, Elaine Mak, ( 18 Sept. 2017)

 • Tomorrow's Lawyers: An Introduction To Your Future, Richard Susskind, Oxford University Press (25 May 2017)

 • "What is Strategy", Porter, M.E., Harvard Business Review (Nov/Dec 1996)

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Maximaal 24 deelnemers

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat 071 – 527 7851;

 • E-mail: j.w.a.kakebeeke@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.