Prospectus

nl en

Research into Law in the Society. Using Social science research and methods into law

Course
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot HC Law

Beschrijving

Dit vak schenkt gericht aandacht aan empirische onderzoeksvaardigheden.
Tijdens de seminars spreekt een reeks gastdocenten met de studenten over hun onderzoek naar recht en samenleving. Via hun bijdragen over hun onderzoek komen studenten in aanraking met het recht in actie.
Daaromheen leren de studenten de begrippen, principes en methoden van empirisch onderzoek kennen. Zoals de fasen van de empirische cyclus: ontwerpen, verzamelen, analyseren en evalueren, en het nut van verschillende methoden afwegen. Heel belangrijk is ook het wetenschappelijk bewijs kritisch leren te beoordelen.
Via de gastdocenten kunnen studenten tevens met senior onderzoekers van gedachten wisselen over die onderzoeksmethoden.

In praktische zin zal dit vak studenten tevens voorbereiden op onderdelen/vakken zoals een onderzoeksassistent(schap) en student-Stage en een Law Clinic.

Dit vak past binnen de pijler van ‘Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie’.

Leerdoelen

Dit vak heeft als doel gericht aandacht te schenken aan empirische onderzoeksvaardigheden en hetgeen daarbij (allemaal) komt kijken.
Na de zeven weken zijn studenten in staat kritisch andermans onderzoek te evalueren, en een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven. De student:

 • Is bekend met de (basis-)begrippen, principes en methoden van empirisch onderzoek.

 • Heeft inzicht in de empirische cyclus (van onderzoek doen), en kan afwegingen van iedere stap uitleggen met voorbeelden.

 • Kan met (senior) onderzoekers van gedachten wisselen over onderzoeksmethoden.

 • Kan de onderzoeksmethoden en resultaten van wetenschappelijke publicaties evalueren.

 • Kan, mede gebaseerd op een academische discussie, een onderzoeksvraag ontwerpen.

 • Kan een basaal voorstel ontwerpen voor empirisch onderzoek naar recht in actie.

Onderwijsvormen

In 2020-2021 zal het vak waarschijnlijk helemaal online gegeven worden.
Wij zullen 7 interactieve seminars hebben via (waarschijnlijk) Kaltura.
In de meeste weken komt dan tevens een onderzoeker werkzaam binnen de faculteit rechtsgeleerdheid aan het woord over zijn of haar onderzoek naar het recht in actie.
Per seminar bestuderen wij een bijpassend deel theorie en methodologie.
Studiemateriaal en opdrachten zullen via Brightspace gedeeld worden.

Periode

De seminars vinden plaats op dinsdag tussen 17.15 - 20.00/20:15 uur.

Die tijd is opgedeeld in drie kortere interactieve blokken. Afhankelijk van de beschikbaarheid van gastdocenten kan de seminar incidenteel op een andere avond zijn.
Zoals altijd bij HC Law vakken is aanwezigheid en participatie verplicht.

Data:
3 november
10 november
7 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Toetsing

 • Deelopdrachten (45 procent): (kwaliteit van de) participatie in seminars en in Brightspace-discussies (15 procent);
  kort essay (15 procent); eerste opzet onderzoeksvoorstel (15 procent).

 • Eindopdracht (55 procent):
  een onderzoeksvoorstel (deadline midden januari)

Inleverprocedure via Brightspace, waarmee automatisch voor plagiaat wordt gecontroleerd.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt en deels ook verstrekt via Brightspace.

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

11-24 studenten

Contact