Prospectus

nl en

Kunstmatige Intelligentie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: intelligente agenten, probleemoplossen, (gericht) zoeken, heuristieken, spel(l)en, constraint satisfaction problemen, inferentie in eerste-orde logica, leren, deep learning (neurale netwerken), locaal zoeken, Bayesiaanse netwerken.

Ervaring met C++ is gewenst.

Leerdoelen

Een overzicht krijgen van een aantal belangrijke deelgebieden van de kunstmatige intelligentie, waarbij in het bijzonder op een aantal technieken dieper ingegaan wordt. Deze technieken zijn ook voor andere informaticagebieden zeer nuttig. Een van de doelstellingen is om het inzicht in het aanpakken en oplossen van problemen te vergroten.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege/programmeeropdrachten (voornamelijk in de computerzaal); aansluitend vragenuur.

Toetsing

Er is een schriftelijk tentamen en er moeten 4 opdrachten uitgewerkt worden tijdens het semester. Zowel voor de opdrachten (verslagen) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: als het gemiddelde practicumcijfer hoger is dan het cijfer van het schriftelijk tentamen, is het eindcijfer het gemiddelde van deze twee cijfers (maximaal 1 punt meer dan het cijfer van het schriftelijk tentamen); anders is het eindcijfer het cijfer van het schriftelijk tentamen.

Literatuur

S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, fourth edition Prentice Hall, 2020.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Kunstmatige Intelligentie