Prospectus

nl en

Notarial Case Law

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Notarieel recht.

Beschrijving

Bij het vak Privatissimum wordt kleinschalig en intensief onderwijs gegeven dat gericht is op verdieping van eerder opgebouwde kennis, alsmede op training in schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Van het privatissimum gaat een zogeheten synthetiserend effect uit, hetgeen wil zeggen dat het onderwerp dat in een privatissimumgroep gedurende enige weken centraal staat steeds zodanig is gekozen, dat het raakvlakken heeft met verschillende notariële vakken waarmee u eerder in aanraking bent gekomen. Op die wijze zult u beter inzicht kunnen verwerven in de samenhang tussen de verschillende notariële deelgebieden. Een concreet voorbeeld van een notarieel privatissimum zou kunnen zijn: bedrijfsopvolging. Dit onderwerp vraagt inzicht in zowel het huwelijksvermogensrecht als het erfrecht, het vennootschapsrecht en het belastingrecht.

*Let op: u dient zich medio juli voor Privatissimum in te schrijven en uw voorkeur op te geven voor een onderwerp. Check begin juli deze vakbeschrijving voor verdere inschrijfinstructies.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de verschillende (in de bachelor opleiding aan de orde gekomen) notariële deelgebieden en het trainen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende notariële deelgebieden.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving, jurisprudentie en de maatschappelijke context van het rechtsgebied waarop het privatissimum betrekking heeft.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving te analyseren.

 • U bent in staat aan de hand van een bepaalde onderzoeksvraag een gefundeerd juridisch betoog te schrijven over een deelonderwerp uit het privatissimum.

 • U bent in staat mondeling een rechtsvraag aan een groep voor te leggen en te behandelen, alsmede vragen van de groep te beantwoorden.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Drie schriftelijke werkstukken (75%, ieder 25%)

 • Mondelinge presentatie (25%)

 • De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De deelcijfers kunnen onderling worden gecompenseerd. Dit vak bevat een zgn. praktische oefening.

Inleverprocedures
Een aantal schriftelijke opdrachten op een opgegeven datum inleveren en op opgegeven datum een referaat houden.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ter voorbereiding op de schriftelijke opdrachten en het referaat dient de student zelf relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie te zoeken en te gebruiken

Reader:

 • Het werkboek voor de privatissimagroepen wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgedeeld.

Aanmelden

De aanmelding voor het Privatissimum verloopt via de notariële studentwebsite. Op gemelde website verschijnt van medio juli tot medio augustus een digitaal inschrijfformulier waarmee u zich voor het privatissimum kunt aanmelden en uw voorkeur voor een privatissimumgroep kunt opgeven. In de tweede helft van augustus ontvangen studenten de definitieve indeling voor de privatissima en alsdan zal de uSis-omgeving voor dit vak worden opengesteld.

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace. U krijgt toegang tot deze omgeving wanneer u zich via uSis aanmeldt voor dit vak. Meer informatie over Brightspace is te vinden op de studentenwebsite.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG C2.18

 • Bereikbaarheid: via e-mail (dagelijks)

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: p.c.van.es@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mw. Meijvogel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen