Prospectus

nl en

International Economics

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Globalisering is een proces waarbij economische activiteiten in toenemende mate de nationale grenzen overschrijden en de onderlinge afhankelijkheden van bedrijven, mensen en overheden over de hele wereld vergroten. Deze ontwikkelingen zijn een uitdaging voor de mogelijkheden waarmee landen en internationale economische organisaties onafhankelijk economisch beleid kunnen voeren. In deze cursus zullen we de oorsprong en de voordelen van internationale handel en van vrije kapitaalstromen bespreken. Maar we bespreken ook de uitdagingen van deze globalisering voor minder ontwikkelde landen en de toenemende risico's van financiële crises. Aan het einde van deze cursus hebben studenten inzicht in de basisprincipes van internationale handel en financiën en de motivatie van bedrijven en overheden om internationale activiteiten te ontplooien. Studenten hebben daarbij de kennis om economische gevolgtrekkingen over internationale economische kwesties te maken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In deze cursus verwerft de student kennis en inzicht in de vraagstukken op het gebied van internationale economische betrekkingen. De student wordt getraind om deze problemen onafhankelijk te analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan de belangrijkste voordelen en kosten van internationale handel en productie definiëren en uitleggen.

 • De student kan begrijpen en duiden wat de grondbeginselen zijn van economische samenwerkingsverbanden, met name binnen de WTO en het IMF.

  • De student kan de belangrijkste voor- en nadelen beschrijven en verklaren van het vrij verkeer van kapitaal.
  • De student kan de elementen beschrijven die bepalend zijn voor de financiële samenwerking tussen landen in het IMF en uitleggen welk belang het IMF heeft in de interactie van de internationale financiële stromen.
  • De student licht de verschillende economische theorieën op het gebied van internationale handel en financiering kritisch door, en kan zwakheden daarin blootleggen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.E.M. Diris

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de stof die besproken wordt tijdens het college

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. R.E.M. Diris

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van opdrachten en presentaties, zoals aangegeven in de syllabus.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • 7 opdrachten en presentaties uit de werkgroep (30%)

Studenten zijn verplicht om alle zeven opdrachten afgerond te hebben. Het gemiddelde cijfer van de opdrachten en presentaties (30%) kan niet herkanst worden. Dit cijfer kan wel gecompenseerd worden met het cijfer van het schriftelijk tentamen (70%). Voor het schriftelijk tentamen dient ten minste een 5,5 te zijn behaald. Het schriftelijk tentamen kan bij een onvoldoende herkanst worden.

Het cijfer voor de opdrachten en presentaties vervalt na het einde van het studiejaar voor studenten die het vak niet hebben behaald.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Reinert, K. A. (2020). An introduction to international economics: new perspectives on the world economy. Cambridge University Press. 2nd edition. ISBN: 978-1-108-45516-9.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. R.E.M. Diris

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: KOG B 2.07

 • Openingstijden: maandag tot vrijdag 9:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: + 31 (0)71 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen