Prospectus

nl en

Climate policy and circular economy

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus bespreken we de economische onderbouwing van overheidsbeleid gericht op het behalen van de doelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie. Duurzaamheidsvraagstukken omvatten zowel inzichten uit de natuurwetenschappen, sociale/economische wetenschappen als institutionele kennis. Bij dit vak gaan we daarom op een beperkt aantal onderwerpen de diepte in. We gaan actief aan de slag met de stof in werkgroepen. De onderwerpen worden systematisch geanalyseerd aan de hand van kennisblokken, zoals probleemanalyse, milieuschade, economische efficiëntie en beleidsadvies. Deze kennisblokken worden op elk onderwerp weer toegepast . Studenten werken in groepen aan deze onderwerpen. Afhankelijk van actuele beleidsdiscussies zouden de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen.

 • Klimaatbeleid – bijvoorbeeld het beprijzen van CO2-uitstoot bij grote bedrijven, of het gasgebruik van huishoudens.

 • Het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto’s en wat voor effecten dit heeft en of dit samengaat met het invoeren van rekeningrijden.

 • Het bevorderen van recycling van bijvoorbeeld plastic en elektronische apparatuur in relatie tot de ladder van Lansink.

 • Landbouwbeleid: wat is de maatschappelijke prijs van intensieve landbouw in Nederland.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afloop van deze cursus

 • kan de student een probleemanalyse schrijven waarin wordt uitgelegd welk vormen van marktfalen een rol spelen bij de betreffende maatschappelijke discussie op het gebied van duurzaamheid;

 • kan de student uitleggen welke economische instrumenten dit marktfalen het meest efficiënt reguleren;kan de student een gemotiveerd beleidsadvies schrijven.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je hier

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 of 6 (interactieve) werkgroepen

 • Namen docenten: Dr. H. Vrijburg en Dr. M.M.F. Collewet

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Elke groep wordt per thema beoordeeld op de uitvoering van de groepsopdracht. Samen tellen de groepsopdrachten mee voor 30%. Deze groepsopdrachten kunnen niet herkanst worden.

 • Studenten schrijven een afsluitende individuele notitie waarin zij de opgedane kennis toepassen op een zelf gekozen onderwerp. Deze notitie telt voor 70% mee voor het eindcijfer van het vak. De individuele notitie moet minimaal met een voldoende beoordeeld worden.

 • De individuele notitie kan worden herkanst indien deze als onvoldoende is beoordeeld, of als het eindcijfer voor het vak lager is dan 5,49. Een onvoldoende voor de groepsopdracht kan dus gecompenseerd worden met een ruime voldoende op de individuele notitie, andersom niet. De weging (70/30) voor de berekening van het eindcijfer blijft in de herkansing gelijk; de cijfers voor de groepsopdrachten zijn alleen geldig tijdens het collegejaar 2020-2021.

Inleverprocedures

 • Moment en wijze van inleveren worden nader bekend gemaakt via Brightspace.

Examenstof
Moment en wijze van inleveren worden nader bekend gemaakt via Brightspace.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Het verplichte studiemateriaal wordt bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder* Telefoon:

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 2.07

 • Openingstijden: 09:00 – 12:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl