Prospectus

nl en

Wetenschapsjournalistiek (SCS)

Course
2021-2022

Introductie

Wetenschapsjournalistiek is een vak van 13 weken en is onderdeel van de specialisatie Science Communication and Society. Dit vak is de Nederlandse variant van Science Journalism en is inhoudelijk hetzelfde. Het vak is beschikbaar voor MSc-studenten vanuit de wetenschapsfaculteit en MSc-studenten vanuit Biomedische Wetenschappen van het LUMC. Studenten van andere faculteiten die interesse hebben in het volgen van dit vak moeten toestemming krijgen vanuit hun eigen studieadviseur. Dit vak wordt aangeboden in het Nederlands onder de naam Wetenschapsjournalistiek en in het Engels onder de naam Science Journalism (zie engelse beschrijvng van dit vak).

LET OP:
Ondanks de mogelijke COVID-19 maatregelen, zullen we hetzelfde schema aanhouden en streven wij ernaar om fysiek onderwijs te geven waar mogelijk. Hierom is het belangrijk dat je beschikbaar bent om de lessen fysiek te volgen bij de Universiteit van Leiden.

Er is beperkte ruimte voor keuzevakstudenten die niet de SCS-specialisatie volgen, wees op tijd met inschrijven, want vol is vol.

Beschrijving

In deze cursus leer je hoe een goed journalistiek verhaal over wetenschap geschreven wordt en welke genres daar heel geschikt voor zijn. We schrijven én herschrijven. Publicabele verhalen maken is het streven. Maar ook schrijven voor social media komt aan bod. Ook is er aandacht voor het voeren van een goed gesprek met je bronnen: het interview. En voor wie hierna toch nog in het onderzoek belandt: hoe maak je een goed persbericht over je onderzoeksresultaten?

Doelstellingen van het vak

Na het afronden van dit vak hebben studenten:

 • inzicht gekregen in de belangrijkste spelers in het wetenschapsjournalistieke medialandschap.

 • leren zien wat nieuws is en hoe dat in een nieuwsbericht te zetten.

 • geleerd wat een journalistiek onderwerp is.

 • kritisch leren kijken naar het mediabedrijf.

 • geleerd wanneer je welk genre in moet zetten.

 • gezien wat het verschil is tussen een nieuwsbericht en een persbericht.

 • geleerd hoe een goed journalistiek achtergrondverhaal op te bouwen, vanuit een aantal verschillende bronnen.

 • geleerd hoe je een goed interview houdt.

 • een inhoudelijk diepgaand, maar toch leesbaar interview met een wetenschapper gemaakt.

 • vertaalslagen leren maken voor een breder publiek

 • oog gekregen voor nieuwe journalistieke genres en vormen als de samengestelde productie.

 • geleerd hoe systematisch feedback te geven op verhalen van medestudenten.

 • de verkregen feedback adequaat verwerkt in een tweede versie.

Rooster

Voorlopig rooster: donderdag ochtend 9 – 12 van 9 september – 2 december, 2021. Eventuele fysieke boekingen onder voorbehoud.

Wijze van lesgeven

Colleges, activiteiten tijdens college, zelfstudie

Literatuur

 • Henk Asbreuk, Addie de Moor en Esther van der Meer (2017). Basisboek Journalistiek schrijven. Schrijftechnieken en genres voor online, krant en tijdschrift. Groningen: Wolters Noordhoff. Neem wel de 3e druk! Druk uit 2013 is niet meer bruikbaar.

Toetsing

Voor elke opdracht krijg je een cijfer voor de tweede versie. De opdrachten worden onder andere beoordeeld op de criteria zoals die in de checklists achterin het boek staan (Asbreuk, De Moor en Van der Meer: Basisboek Journalistiek Schrijven. Noordhof Groningen, vanaf de 3e druk). Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gemiddelde van deze cijfers. Voor de afronding van je cijfer (naar boven of naar beneden) wordt je deadlinebestendigheid en de kwaliteit van je feedback op teksten van anderen meegewogen.

Aanmelden

Je kunt je voordit vak aanmelden middels dit aanmeldformulier.

Contact

Voor meer informatie over dit vak of de SCS specilisatie kun je contact opnemen met onze afdeling via: infoscs@biology.leidenuniv.nl.