Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Start tot arts

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

Dit blok vormt de basis voor de studie Geneeskunde en de latere beroepsuitoefening als arts. Het blok is opgebouwd uit vijf thema’s. Deze thema’s worden toegelicht aan de hand van éen centraal gezondheidsvraagstuk, namelijk obesitas. Er is aandacht voor alle dimensies van het biopsychosociaal model voor ziekte. Biologisch: het klinisch redeneer proces, de medische terminologie, de anatomie en pathofysiologie van obesitas en de daarmee geassocieerde aandoeningen. Psychologisch: de omgang van patiënten met ziekte, conditionering, cognities, emoties, coping en interventies. Sociaal: context van de samenleving, determinanten van ziekte, de organisatie van de gezondheidszorg, culturele diversiteit en global health. Daarnaast is er aandacht voor de vorming van de student tot wetenschapper en professional.

Leerdoelen

Overkoepelend leerdoel. De student
1. is in staat gezondheidsvraagstukken te analyseren, gebruikmakend van relevante biopsychosociale kennis en wetenschappelijke bronnen.

Overige leerdoelen. De student
2. kan de verschillende factoren en aspecten toepassen die van belang zijn in het opbouwen van een arts-patiënt relatie
3. beschrijft de fases in het klinisch redeneer proces voor de individuele en populatiegerichte gezondheidszorg en legt de verschillen tussen beiden uit
4. ontwikkelt zich tot professional
5. heeft inzicht in de rol en betekenis van chronische ziekte, multimorbiditeit, veroudering en de betekenis/ gevolgen hiervan voor patiënt, arts en maatschappij en samenleving.
6. heeft inzicht in de kenmerken van obesitas en de daarmee geassocieerde gezondheidsaandoeningen.
7. vergelijkt de gezondheidsstatus van populaties met behulp van gezondheidsindicatoren
8. Kan verschillen in gezondheidsstatus tussen individuen en populaties verklaren met behulp (modellen over) determinanten van gezondheid
9. kan uitleggen hoe verschillende vormen van preventie de gezondheidstoestand van populaties beïnvloedt
10. Integreert EBM en filosofische gezichtspunten in het klinisch denken en handelen

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

HC, RC, PD, werkgroepen.

Toetsing en weging

Verplichtingen:

 • Presentatie en verslag opdracht beroepsoriëntatie

 • Verslag groepsopdracht obesitas (10% eindcijfer)

 • Aanwezigheid bij minimaal zes van de zeven werkgroepen

Literatuurlijst

Boeken

 • Ayers S, De Visser R., Psychology for Medicine & Healthcare, 2nd edition. London: Sage Publications Ltd.; 2018. Hoofdstuk 1 t/m 3, 4.1, 4.4, 10.1 t/m 10.3, 17.2 en 17.3, 18.1 t/m 18.3.

 • Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE, editors. Leerboek gezondheidsrecht. 4de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. Hoofdstukken 1 en 2.

 • Rutten GE, Damoiseaux RA, Olde Hartman TC, editors. Het Geneeskundig proces. Klinisch redeneren van klacht naar therapie. 7de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019. Hoofdstukken 1 t/m 10, 13 tm 15.

 • Ten Have HAMJ, Ter Meulen RHJ, de Vries MC, Ter Meulen BC. Leerboek ethiek in de gezondheidszorg, 1e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. Hoofdstukken 1,2,3.3.4-3.3-8 en 7.Mackenbach, PJ. Volksgezondheid en gezondheidszorg, 8e druk. Amsterdam: Reed Business; 2016.
  Hoofdstukken 1, 2 t/m 2.5, 3 t/m 3.4, 4, 5, 9 en 10
  -Mackenbach, PJ. Volksgezondheid en gezondheidszorg, 8e druk. Amsterdam: Reed Business; 2016.
  Hoofdstukken 1, 2 t/m 2.5, 3 t/m 3.4, 4, 5, 9 en 10
  -Rothman KJ. Epidemiology. An introduction, 2e druk. Oxford: Oxford University Press; 2012.
  Hoofdstukken 1, 2 (blz 8-9), H4
  -Suurmond J, Seeleman C, Stronks K, Essink-Bot ML. Arts van de wereld, 2de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012.
  Hoofdstuk 0 (inleiding)
  -Silverman J, Kurtz S, Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg, 3e druk. Amsterdam: Boom; 2014
  Hoofdstukken 1 t/m 5

Richtlijnen en wetenschappelijke artikelen
-NVK richtlijn: Obesitas, leidraad voor kinderartsen (2018)-Samenvatting pagina 1-11
http://www.kindergeneeskunde-mca.nl/images/stories/medische_protocollen/Obesitas-leidraad-voor-kinderartsen.pdf
-Van Binsbergen JJ, Langens FNM, Dapper ALM, et al. NHG-Standaard Obesitas. Huisarts Wet 2010; 53: 609-25.
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obesitas
-Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2008
https://www.nhg.org/downloads/diagnostiek-en-behandeling-van-obesitas-bij-volwassenen-en-kinderen-pdf .
Van der Valk, ES, Savas, M, Burgerhart JS, de Vries, M, van den Akker, E, van Rossum, EFC. Klinische les: Obesitas in de spreekkamer. Ned Tijdschr Geneesk 2017; 161: D2310
https://www.ntvg.nl/artikelen/obesitas-de-spreekkamer (alleen in de LUMC omgeving te downloaden).
-Moffat K, Mercer SW. Challenges of managing people with multimorbidity in today's healthcare systems. BMC Fam Pract. 2015; 16:129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604728/
-Mahler M, Vlek H, Pel-Littel R, Driessen S. Multimorbiditeit anders benaderen. Medisch Contact, 2011
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/multimorbiditeit-anders-benaderen-1.htm
-Kilov, D, Kilov, G. Philosophical determinants of obesity as a disease. Obesity Reviews 2018;19: 41-48.
https://doi.org/10.1111/obr.12597. (Alleen in de LUMC te downladen)
Websites
-RIVM. Ouderen van nu en straks deel 2: een terugblik voor kwetsbaarheid en de samenhang met multimorbiditeit. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.rivm.nl/ouderen-van-nu-en-straks-deel-2-terugblik-voor-kwetsbaarheid-en-samenhang-met-multimorbiditeit. [geraadpleegd 02-07-2020]
-RIVM. Ouderen van nu en straks: zijn er verschillen in kwetsbaarheid? [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.rivm.nl/documenten/ouderen-van-nu-en-straks-zijn-er-verschillen-in-kwetsbaarheid. [geraadpleegd 02-07-2020]
-KNMG. Gedragsregels van artsen. [Internet]. Geraadpleegd van: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/gedragsregels-van-artsen.htm. [geraadpleegd 02-07-2020]
Overig
LUMC Feedback- en reflectiemodel
Aanvullende informatie en literatuur volgt (via Brightspace).

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

G1SA@lumc.nl

Opmerkingen

Dit jaar is de zorgstage geen onderdeel van het blok Start tot Arts. Voor vragen over de Zorgstage: zorgstage@lumc.nl