Prospectus

nl en

Start tot arts

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

Dit blok is een introductieblok en vormt de basis voor de studie Geneeskunde en de latere beroepsuitoefening als arts. In het blok staat het klinisch redeneerproces centraal, van klacht tot aan diagnose, behandeling en evaluatie. Er is aandacht voor alle dimensies van het biopsychosociaal model voor ziekte. Ook komen alle aspecten aan bod die met het beroep arts verbonden zijn, namelijk de maatschappelijke, organisatorische, ethische, juridische en wetenschappelijke aspecten. Deze onderwerpen worden toegelicht aan de hand van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Leerdoelen

Overkoepelend leerdoel. De student:
1. is in staat gezondheidsvraagstukken te analyseren, gebruikmakend van relevante biopsychosociale kennis en wetenschappelijke bronnen.

Overige leerdoelen. De student:
2. Kan de verschillende factoren en aspecten toepassen die van belang zijn in het opbouwen van een arts-patiënt relatie.
3. Beschrijft de fases in het klinisch redeneer proces voor de individuele en populatiegerichte gezondheidszorg en legt de verschillen tussen beiden uit
4. Ontwikkelt zich tot professional
5. Benoemt de kenmerken de in dit blok besproken bewegingsletsels van de enkel, rug, pols, schouder, knie en heup.
6. Vergelijkt de gezondheidsstatus van populaties met behulp van gezondheidsindicatoren.
7. Kan verschillen in gezondheidsstatus tussen individuen en populaties verklaren met behulp (modellen over) determinanten van gezondheid
8. Kan uitleggen hoe verschillende vormen van preventie de gezondheidstoestand van populaties beïnvloeden.
9. integreert EBM en historische en filosofische gezichtspunten in het klinisch denken en handelen.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

HC, RC, PD, werkgroepen.

Toetsing en weging

Verplichtingen:

 • Aanwezigheid bij minimaal zes van de zeven werkgroepen

Beoordelingen

 • Beoordeling 1. Aanwezigheidsverplichting bij 6 van de 7 werkgroepen. Niet voldoen: vervangende opdracht. Bij > 2 gemiste werkgroepen werkgroepen volgend jaar inhalen.

 • Beoordeling 2. Formatieve Deeltoets aan het eind van de vierde week

 • Beoordeling 3. Eindtoets

Literatuurlijst

Boeken

 • Ayers S, De Visser R. Psychology for Medicine & Healthcare, 3rd edition. London: Sage Publications Ltd; 2021.
  Hoofdstukken 1 t/m 4, 10.1 t/m 10.4, 17.2 en 17.3, 18.1 t/m 18.3.

 • Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE. Leerboek gezondheidsrecht, 4de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017.
  Hoofdstuk 2

 • Rutten GE, Damoiseaux RA, Olde Hartman TC. Het Geneeskundig proces. Klinisch redeneren van klacht naar therapie, 7de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019.
  Hoofdstukken 1 t/m 8, 9.1 t/m 9.4, 11, 12.7 en 15.

 • Ten Have HAMJ, Ter Meulen RHJ, de Vries MC, Ter Meulen BC. Leerboek ethiek in de gezondheidszorg, 1e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020.
  Hoofdstukken 3.3.4-3.3-8 en 7.

 • Stronks, K, Burdorf A. Volksgezondheid en gezondheidszorg, 9de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2021. Hoofdstukken inleiding, 7.1 t/m 7.3.3, 7.4, 7.5 t/m 7.5.3, 7.5.6 en 7. 7

 • Silverman J, Kurtz S, Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg, 3e druk. Amsterdam: Boom; 2014
  Hoofdstukken 1 t/m 6

 • Moore Kl, Dalley AF, Agur AMF, Clinically Oriented Anatomy. 8e druk. Philadelphia; 2017

 • Figuur 3.3 : “bones of upper limb"

 • Figuur 3.8: “shaft of the ulna radius and interosseous membrane”

 • Figuur 3.12: “surface anatomy”

 • Figuur 3.105 “movements of distal radio-ulnar joint during supination and pronaton” pagina 276

 • Pag 155-156 “ fractures of Radius and Ulna”

Richtlijnen en wetenschappelijke artikelen

 • Nederlands Huisartsgenootschap. NHG standaard schouderklachten (samenvatting). [Internet]. Geraadpleegd van:
  https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/schouderklachten [geraadpleegd 27-05-2021]

 • Nederlands Huisartsgenootschap. NHG standaard aspecifieke lage rugpijn. [Internet]. Geraadpleegd van:
  https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/aspecifieke-lagerugpijn [geraadpleegd 27-05-2021]

 • Nederlands Huisartsgenootschap. NHG standaard enkelbandletsel (samenvatting). [Internet]. Geraadpleegd van:
  https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/enkelbandletsel [geraadpleegd 27-05-2021]

Websites
-Huisarts en wetenschap. De prijs van patiënttevredenheid en nietsdoen. [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.henw.org/artikelen/de-prijs-van-patienttevredenheid-en-van-nietsdoen. [geraadpleegd 27-05-2021]
-Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.ntvg.nl/artikelen/gezamenlijke-besluitvorming-de-praktijk [geraadpleegd 27-05-2021]
-Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Diagnostiek en behandeling van heup en knieartrose [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.ntvg.nl/artikelen/richtlijn-diagnostiek-en-behandeling-van-heup-en-knieartrose’ [geraadpleegd 27-05-2021]
-Thuisarts. Ik heb artrose in de knie [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-van-knie [geraadpleegd 27-05-2021]
-Thuisarts. Keuzetabel knieartrose. [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.thuisarts.nl/sites/default/files/Final_keuzetabel_Knieartrose_2020.pdf [geraadpleegd 27-05-2021]
-Thuisarts. Ik krijg een prik voor mijn schouderklachten [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.thuisarts.nl/schouderklachten/ik-krijg-prik-voor-mijn-schouderklachten [geraadpleegd 27-05-2021]
-Thuisarts. Ik heb al een paar maanden last van mijn schouder. [Internet]
https://www.thuisarts.nl/schouderklachten/ik-heb-al-paar-maanden-last-van-mijn-schouder [geraadpleegd 27-05-2021]
-KNMG. Gedragsregels van artsen. [Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/gedragsregels-van-artsen.htm. [geraadpleegd 27-05-2021]
-KNMG. Nederlandse Artseneed. {Internet]. Geraadpleegd van:
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/artseneed.htm [geraadpleegd 27-05-2021]
-Malou van Hintum. Het klassieke medisch ziektemodel maakt ons nodeloos ziek en ongelukkig bovendien.
https://www.malouvanhintum.nl/talks/het-klassieke-medische-ziektemodel-maakt-ons-nodeloos-ziek-en-ongelukkig-bovendien/ [geraadpleegd 27-05-2021].

Anatomische structuren
Enkel
Calcaneofibular ligament
Calcaneus
Fibula
Malleolus, lateral and medial
Metatarsal bones
Talo-fibular ligament, anterior and posterior
Talus
Tibia

Rug
Coccyx
Intervertebral disk
Processus Spinosus
Sacrum
Spinal Cord
Spinal nerve
Vertebral body, cervical, thoracic and lumbar

Schouder
Acromioclavicular joint
Acromion
Bursa
Clavicle
Glenohumoral joint and capsule
Glenoid
Humerus
Scapula

Overig

 • Inhoud hoorcolleges, werkgroepen en studieopdrachten

 • LUMC Feedback- en reflectiemodel
  Aanvullende informatie en literatuur volgt (via Brightspace).

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

G1SA@lumc.nl

Opmerkingen