Prospectus

nl en

Voortgangstoets

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De voortgangstoets is een toets, die de medische kennis toets die de student aan het einde van de opleiding moet bezitten. Alle studenten van het eerste jaar tot en met het einde van de opleiding maken 4x per jaar eenzelfde toets. Er zijn dus 12 meetmomenten in de bachelor en 12 in de master. Gedurende de opleiding groeit de kennis, zodat de student elke volgende toets een niveau hoger scoort. Er wordt van de studenten verwacht dat zij na elke toets een degelijke analyse maken van resultaat en deze analyse opnemen in het E-portfolio.

Leerdoelen

Kennis, begrip en toepassing van de gehele medische kennis van de basisarts.
De student kan voortgang aantonen in het toepassen van medische kennis.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

De Voortgangstoets heeft geen eigen onderwijs.

Toetsing en weging

De norm

De norm voor de voortgangstoets wordt na afloop van de toets landelijk vastgesteld voor elk meetmoment.

Geldigheidsduur

Elk voortgangstentamen (een serie van 4 toetsen) is twee jaar geldig.

Hoe telt de voortgangstoets mee?

De wijze waarop de voortgangstoets meetelt is vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie Geneeskunde LUMC. Kort samengevat is de regeling als volgt: elk jaar zijn er vier voortgangstoetsen. Deze vormen samen het zogenaamde voortgangstentamen. De studenten van alle curriculumjaren (1 t/m 3 bachelor en 1 t/m 3 master) moeten deelnemen aan alle 4 de toetsen in het jaar. Voor het behaalde voortgangstentamen van elk studiejaar worden 2 studiepunten toegekend. Om een voortgangstentamen te halen moet je dus slagen voor de voortgangstoets op het eindniveau van het betreffende jaar.
Verdere informatie over de Voortgangstoets kun je vinden op de BS-module Voortgangstoets en op de landelijke website van de Interfacultaire Voortgangstoets Geneeskunde www.ivtg.nl.

Literatuurlijst

Alle kernboeken en verplicht gestelde richtlijnen van de opleiding Geneeskunde

Inschrijven

Instructie voor aanmelding voor de VGT kun je vinden op de BS-module Voortgangstoets.

Contact

Alle vragen over de Voortgangstoets kunnen gestuurd worden aan voortgangstoets@lumc.nl.
Altijd bij correspondentie je volledige naam en studentnummer vermelden s.v.p. Voordat je mailt, check de regels en richtlijnen op de Brightspace-module van de Voortgangstoets: de kans is groot, dat je daar het antwoord op je vraag vindt.

De examinatoren van de Voortgangstoets zijn:
Dr. A.M.J. Langers
Dr. E.A. Dubois

Opmerkingen