Prospectus

nl en

Journey into Biomedical Sciences (BW-track)

Course
2021-2022

Toegangseisen

De BW-track ‘A Journey into Biomedical Sciences’ is toegankelijk voor Honours College Geneeskunde studenten die zich verder willen verdiepen in biomedische wetenschappen.

Beschrijving

De BW-track ‘A Journey into Biomedical Sciences’ is een programma dat bestaat uit onderwijs gericht op wetenschappelijke verdieping en het aanleren van laboratorium- en onderzoeksvaardigheden. Het programma kan als onderdeel van het Honours College gevolgd worden. Na afronding kunnen studenten eventueel zowel de master Geneeskunde als het verkorte BW-masterprogramma Biomedical Sciences Health volgen.
In dit traject zitten meerdere activiteiten met elk meerdere thema’s:

Activiteit 1: Medisch-wetenschappelijke verdieping en verbreding
Deze activiteit wordt gegeven in de vorm van blokonderwijs, voornamelijk tijdens je tweede jaar geneeskunde en parallel aan het reguliere blokonderwijs, met thema’s die 10 tot 14 weken duren. Hierbij kan je 8 uur per week studiebelasting verwachten met 1,5 uur per week aan contactonderwijs. Aan het einde van de activiteit wordt je getoetst door middel van een tentamen.
Hierbij worden de volgende biomedische thema’s behandeld:

Thema 1: Cellulaire Communicatie (4 ECTS) - 3113426PPY - waarde 300
In dit thema in studiejaar GNK2 leer je van alles over de eigenschappen van cellen in een bepaalde omgeving. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als signaaltransductie, vorming van bot, calciumhomeostace et cetera. Dit onderdeel bestaat bestaat voornamelijk uit zelfstudie, practica en werkgroepen.

Thema 2: Medische Genetica (4 ECTS) - 3113432PPY - waarde 300
Genetica is een groot onderwerp dat zich verdiept in de moleculaire structuren van DNA, de rol hiervan en wat voor mutaties er kunnen ontstaan tot aan de klinische genetica en gentherapie. Hier word je opgeleid door middel van zelfstudie, enkele verdiepingscolleges en werkgroepen. Dit thema wordt ook in GNK2 gegeven.

Thema 3: Immunologie (4 ECTS) - 3113436PPY - waarde 300
De leer van afweermechanismen heeft enorme ontwikkelingen meegemaakt afgelopen decennia. Hieronder valt celbiologie, moleculaire biologie, microbiologie en farmacologie. Er worden verschillende aspecten van de geneeskunde in dit thema besproken. Het immuunsysteem wordt besproken met diens betrekking tot auto-immuunziektes, allergiën en zelfs transplantaten. Hierbij worden klinische onderdelen besproken die veel overlap hebben met de opleiding geneeskunde. Het thema is onderdeel van GNK2.

Thema 4: Moleculaire biologie en oncologie (5 ECTS) - 3113442PPY - waarde 300
In dit Engelstalige thema wordt het verband tussen de basis van de moleculaire biologie en de oorsprong van kanker onderzocht. Hier spelen veel factoren een rol en zijn er allerlei aspecten die bestudeerd kunnen worden. ‘Moleculaire biologie en oncologie’ is een thema dat in het derde jaar van de geneeskundeopleiding gevolgd wordt.

Activiteit 2: Schrijven en presenteren
Deze Engelstalige activiteit bestaat uit twee thema’s waarbij het doel vooral gericht is op het schrijven, presenteren en beoordelen van medisch wetenschappelijke artikelen. Dit zijn activiteiten in GNK 3

Communication in Science (1 ECTS) - 3113447PPY - waarde 300
In het thema ‘English for an International Audience’ worden de presentatievaardigheden van de student getoetst door middel van een samenvatting van een zelfgekozen wetenschappelijk artikel en een presentatie hiervan. Het contactonderwijs bestaat uit drie ontmoetingen en een toetsing.

Review (4 ECTS) - 3113451PPY - waarde 400
In deze opdracht is het de bedoeling dat je een gestructureerde review in het Engels schrijft over een zelf gekozen wetenschappelijk onderwerp. Hier ben je ongeveer drie weken mee bezig en kan je 4 studiepunten mee verdienen.

Activiteit 3: Labvaardigheden: Minor BW-track: Onderzoek (15 ECTS)
Speciaal voor deze track is een minor georganiseerd die geïntegreerd is met de minor Molecular Targets and Cancer Therapy. Gedurende tien weken tijdens jaar 3 van je opleiding leer je labvaardigheden die je in de praktijk gaat toepassen. Deze minor is verplicht voor de master Biomedical Sciences Health (BMS). Indien je dit niet van plan bent, kun je kiezen uit het totale minoraanbod van de opleiding geneeskunde. Bij dit onderdeel tellen alleen de ECTS voor het reguliere curriculum.

Activiteit 4: Onderzoeksstage (variabel aantal ECTS) - 3113453PPY - waarde 400
Tijdens deze activiteit ga je onderzoek doen bij een afdeling in het LUMC, waarbij je zelf een onderwerp mag kiezen en een stageplek zoekt. Er zijn coaches en mentoren beschikbaar die je hierbij kunnen helpen. Deze stage kan je combineren met de minor van de BW-track en wordt aanbevolen voor studenten die de master BMS willen doen. De voor dit onderdeel te verkrijgen ECTS zijn variabel en hangen af van eventuele deelname aan het Honours College Geneeskunde in het eerste jaar. Deze optionele stage wordt uitgevoerd in de zomer en is volledig zelf gepland.

Onderwijsvorm

Het onderwijs binnen dit traject zal worden gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkgroepen, bijeenkomsten, practica en stages.

Toetsing

Elk onderdeel van de BW-track wordt afgesloten met onder andere tentamens, presentaties, verslagen et cetera.

Aanmelding

Voor ‘A Journey into Biomedical Sciences’ is aanmelding vereist omdat het programma voor een beperkte groep studenten toegankelijk zal zijn (minimaal 10 en maximaal ongeveer 17 studenten). Je moet tijdens je aanmelding voor het honours college GNK daarom een motivatiebrief, cv, foto en je studieresultaten bijvoegen. In de brief beschrijf je je motivatie, interesse, toekomstvisie en ambitie. Een ander criterium (maar geen harde eis, meer een richtlijn) is een cijfergemiddelde van een 7.0 en het hebben behaald van je propedeuse. Eventueel kun je worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek waarin je de gelegenheid krijgt om je motivatiebrief en cv toe te lichten.

Contact

Voor vragen over de BW-track kun je contact opnemen met de trajectcoördinator dr. Jolanda van der Zee (j.van_der_zee@lumc.nl) of de coördinator van het Honours College Geneeskunde dr. Nelleke Gruis (gruis@lumc.nl).